Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výstava Královny, šlechtičny, měšťanky: kulturní aktivity žen ve středověku

17. 5. 2024 (9:00) - 29. 6. 2024, Národní knihovna ČR (Klementinum 190, Praha 1)

V Národní knihovně můžete od 17. 5. do 29. 6. 2024 zhlédnout panelovou výstavu, kterou jsme připravili ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR.

V porovnání s muži měly ženy ve středověké společnosti omezenější možnosti, jak zasahovat do politického, ekonomického a kulturního života společnosti. Přesto byla jejich role ve všech těchto oblastech nezanedbatelná. Cílem výstavy je představit paletu forem, jimiž urozené i neurozené ženy uplatňovaly svůj vliv a působily jako kulturní činitelé v širokém slova smyslu: podílely se na vytváření materiální i duchovní kultury a současně tyto prostředky používaly k naplnění své politické role a posílení vlastního či rodového mocenského postavení. Aktivity žen představíme ve třech tematických okruzích: ženy političky, ženy zakladatelky a ženy čtenářky.

 

pozvánka na výstavu Kulturní aktivity žen ve středověku