Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kolokvium O popisu / On Description

14. 11. 2013 (9:30), Zasedací místnost ÚČL, Na Florenci 1420/3, Praha 1

V zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR se 14. 11. 2013 od 9:30 uskutečnilo meziodborné kolokvium O popisu / On Description. Svůj badatelský zájem a specifický přístup k problematice popisu představili zástupci různých oborů a teorií: analytické filozofie a teorie fikcionality, lingvistiky a klasické filologie, literární historie, teorie literatury a poetiky, dějin umění a teorie intermediality.

PLAKÁT KE STAŽENÍ

PROGRAM KE STAŽENÍ

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ (CZ) KE STAŽENÍ

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ (EN) KE STAŽENÍ