ivermectin pour on cats and dogs how many times can you take ivermectin for scabies recommended dosage for ivermectin for human parasites ivermectina dosis gotas adultos ivermectin administration in dogs ivermectin for sheep ivermectin allergy
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kdo nebo co je Odradek? Prezentace knihy Marka Nekuly „Franz Kafka and his Prague Contexts“

2. 6. 2016 (17:00), Přednáškový sál ÚČL, Na Florenci 1420/3, Praha 1

2. 6. od 17:00 v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR proběhne formou přednášky „Kdo nebo co je Odradek?“ prezentace knihy Marka Nekuly Franz Kafka and his Prague Contexts.

Anotace knihy:

Marek Nekula připravil soubor studií o tom, jak Praha formovala Kafkovu osobnost a dílo. Kniha začíná kritickou diskuzí o problematickém přijímání Franze Kafky v Československu, které začalo na konferenci v Liblici v roce 1963. Zde byl Kafka zachráněn před cenzurou za cenu „přepsání“ jeho německého a židovského literárního a kulturního kontextu s cílem vyzdvihnout český vliv na jeho tvorbu. Studie se zaměřují na židovské sociální a literární prostředí v Praze, Kafkovu německo-českou dvojjazyčnost a jeho znalost jidiš a hebrejštiny. Kafkův bilingvismus je probírán v kontextu současných esencialistických názorů na spisovatelův jazyk a identitu. Nekula také věnuje zvláštní pozornost Kafkovu vzdělání, zkoumá jeho studia českého jazyka a literatury, jakož i jeho českou četbu a její roli v jeho intelektuálním životě. Knihu uzavírá otázkou, jak Kafka „četl“ své městské prostředí.