Laureáti

2017: Experiment versus stereotyp

Cena Vladimíra Macury - studentská kategorie
Bc. Kristýna Jančíková (FF MU; NMgr. studium): Žánr románu s tajemstvím v Tajnostech pařížských Eugena Suea a jeho specifické uchopení v prózách J. K. Tyla a Karla Sabiny Cena Vladimíra Macury - doktorandská kategorie
Mgr. Olga Słowik (FF UK): Žena stereotypní, žena "experimentální". Prolegomena k ženským postavám v díle Alexandry Berkové

2016: Mezigenerační vztahy v literatuře

Cena Vladimíra Macury - studentská kategorie
Bc. Klára Katolická (FF MU; NMgr. studium): Mezigenerační vztahy v próze Rozkvět F. X. Svobody
Bc. Marta Ševcová (FF UMB; NMgr. studium): Medzigeneračné kultové klamstvo (?) Od kultu k mýtu

2015: Literární zločiny

2014: Psaní jako (tvůrčí) proces

Cena Vladimíra Macury - studentská kategorie
Bc. Monika Szturcová: (FF OU; NMgr. studium): Variantnost kramářských písní na příkladu mariánských kramářských písní s poutní tematikou ze sbírek Muzea Těšínska
Cena Vladimíra Macury - doktorandská kategorie
Mgr. Aneta Mladějovská (FF OU): Zastavení nad Augustovou hymnografickou tvorbou aneb Vyhrabáno z oulehlí

2013: O realismu uměleckém

2012: Literatura jako SDÍLENÍ zkušenosti

Čestné uznání Vladimíra Macury
Bc. Šárka Havlová (Ostravská univerzita, FF, 2. roč. Mgr.): Pomíjivost, vina a odpuštění v barokních modlitbách pro ženy
Bc. Jakub Melník (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV, 2. roč. Mgr.): Ballov(a) Sloboda: Metamorfózy odcudzenia naprieč polstoročím

2011: Kniha, filmový pás, internet

Cena Vladimíra Macury
Bc. Aneta Zatloukalová (Masarykova univerzita, Brno, FF, Ústav české literatury a knihovnictví, Český jazyk a literatura, 2. roč. Mgr. studia): Krvavý román Josefa Váchala v adaptaci Jaroslava Brabce
Čestné uznání Vladimíra Macury
Mag. Julia Miesenboeck (Universität Wien, PKF, Institut für Slawistik): Fotografie jako voyeuristické médium v literatuře a ve filmu
Mgr. Ján Kralovič (Trnavská univerzita, FF, Katedra dejín a teórie umenia, 2. roč. dokt. studia): Portrét mesta alebo Po stopách pouličního chodca

2010: Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární a intermediální debatu

Cena Vladimíra Macury ve studentské kategorii
Radomír D. Kokeš (Masarykova univerzita, Brno, FF, Ústav filmu a audiovizuální kultury, 1. roč. Mgr. studia): Analyzovat televizní seriálovou fikci: přesun od narativních způsobů k sémantické makrostruktuře

Cena Vladimíra Macury v doktorandské kategorii
Vendula Zajíčková (Ostravská univerzity, FF, Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění, 4. roč. doktorského studia): ,,...Zač stojí všěckna hubená moc vašě, ež nemóžete jedné dievky přěmoci, ale ona nad vámi, cos jiej libo, páše!" (U)mučení jako příběh. Nad podobou passio a jeho narativními proměnami ve Zlaté legendě a staročeském Passionálu

Čestné uznání Vladimíra Macury
Ján Kralovič (Trnavská univerzita, FF, Katedra dejín a teorie umenia a architektúry, 1. roč. doktorského studia): Alenka v objatí imaginácie. Poznámky k filmu Jana Švankmajera Něco z Alenky a jeho vzťah k literárnej predlohe Lewisa Carrolla
Petra Polláková (Univerzita Karlova, Praha, FF, Ústav pro dějiny umění, ukončené Mgr. studium): Dievča s vlasmi žiariacimi v slnečnom svite...
Eva Kvasničková (Univerzita Karlova, Praha, FSV, Katedra mediálních studií, 2. roč. Mgr. studia: mediální studia): ,,Za chvíli mi začíná Ulice..." aneb rozdílné přístupy v užívání řízené a neřízené seriality

2009: Literární historie, sémiotika, fikce – inspirace dílem Vladimíra Macury

Cena Vladimíra Macury ve studentské kategorii
Martin Lukáš (Univerzita Palackého, Olomouc, FF, 4. roč.): Vztah zvuku a významu v Palivcově poezii

Čestné uznání Vladimíra Macury ve studentské kategorii
Karolina Ćwiek (Uniwersytet Warszawski, ISZP, 2. roč.): Žili byli jednou král, pán a rytíř... Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích

Cena Vladimíra Macury v doktorandské kategorii
Mgr. Miriam Suchánková (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, 3. roč. dokt.): Slovenský sen o salóne. Zrod slovenského moderného umenia po roku 1918

Čestné uznání Vladimíra Macury v doktorandské kategorii
Mgr. Vojtěch Malínek (Univerzita Karlova, Praha, FF – Ústav pro českou literaturu AV ČR): Světice Rosa

2008: Obraz dějin v české a slovenské literatuře

Cena Vladimíra Macury
Marek Jagielski (Uniwersytet Warszawski, ISZP, 2. roč.): Paměť? oběti. O dějinách v románu Ladislava Fukse Obraz Martina Blaskovitze

Čestné uznání Vladimíra Macury
Lukáš Vlach (Slezská univerzita, Opava, FPF, 1. roč.): Lidská paměť v nelidských dějinách. Nad románem Pavla Kolmačky Stopy za obzor
Mgr. Radoslav Raffaj (Trnavská univerzita v Trnave, PedF): Sociálne a národne aspekty česko-slovenských vzťahov v tvorbe Mila Urbana

2007: Legendy a mýty české a slovenské literatury

Cena Vladimíra Macury
Mgr. Lucie Peisertová (Univerzita Karlova, Praha, PedF - ÚČL AV ČR): Amerlingova Květomluva

Čestné uznání Vladimíra Macury
Zuzana Turzová (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, FF, 5. roč.): Mýtizačné tendencie v poézii Jána Buzássyho
Zdeňka Veličková (Ostravská univerzita, FF, 3. roč.): Čas a mýtus ve Skácelově poezii

2006: Poetika programu - program poetiky

Cena Vladimíra Macury
Bc. Petr Mecner (Ostravská univerzita, FF; 1. ročník Mgr.): Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc

Čestné uznání Vladimíra Macury
Lukáš Bílek (Jihočeská univerzita, České Budějovice, PedF; 5. ročník): Experiment jako program v české poezii 60. let

Cena děkana Pedagogické fakulty UK
Miroslav Janovský (Univerzita Hradec Králové, PedF; 4. ročník): "Program poetiky" Adama Václava Michny z Otradovic

Cena Slovenského institutu
Mgr. Anna Kobylińska (Uniwersytet Warszawski, ISZP): Zrodenie poetiky. Prípad Ján Červeň a Dominik Tatarka

2005: Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře

Cena Vladimíra Macury ve studentské kategorii
Petr Tomášek (Univerzita J. E. Turkyně, Ústí nad Labem, PedF, 4. ročník): Písňový text součástí literatury? Nad tvorbou Oldřicha Janoty

Čestné uznání Vladimíra Macury ve studentské kategorii
Peter Mráz (Univerzita Komenského, Bratislava, FF; 3. ročník): Literárno-smerové tendencie v diele Michala Godru
Filip Pacalaj (Univerzita Komenského, Bratislava, FF; 2. ročník): Poetika textov skupiny Horkýže slíže

Cena Vladimíra Macury v doktorandské kategorii
Mgr. Marcin Filipowicz (Uniwersytet Warszawski, ISZP): Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu

Čestné uznání Vladimíra Macury v doktorandské kategorii
Mgr. Hana Kusáková (Ostravská univerzita, FF): Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka

2004: Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole?

Cena Vladimíra Macury
Ivana Zigová (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, FHV; 2. ročník): Priestor postáv v novele Josefa Škvoreckého Konec nylonového věku
Lucie Česálková (Masarykova univerzita, Brno, FF; 3. ročník): Prostor slyšení v české literatuře 19. století

Čestné uznání Vladimíra Macury
Martin Kuba (Univerzita Hradec Králové, PedF; 2. ročník): Prostor v díle Josefa Šíra

2003: Vteřina a dějiny, zastavení a trvání

Cena Vladimíra Macury
Iva Homolová (Masarykova univerzita, Brno, FF, 5. ročník): J. E. Vocel: Meč a kalich

Čestné uznání Vladimíra Macury
Karel Piorecký (Univerzita Karlova, Praha, PedF, 6. ročník): Holanův čas bolesti
Kateřina Farkasová (Masarykova univerzita, Brno, PedF, 2. ročník): Bloudění Jaroslava Durycha