Bibliografie

2011

 • Bozsorád, Martin. "Kniha - filmový pás - internet. Studentská (intermediální) konference". World Literature Studies 3 (20), 2011, č. 3, s. 103-104
 • Kršiaková, Jana. "K 10. ročníku Studentské (intermediální) konference", Slovenská literatúra 58, 2011, č. 4, s. 391-392

2010

 • Tvar 2010, č. 14, 9. 9., s. 14: referát Kateřiny Malé ("Poetická analogie ve dvou juveniliích")
 • Boszorád, Martin. "Príbeh - jeho podoby a funkcie". World Literature Studies 2 (19), 2010, č. 2, s. 102
 • Jedličková, Alice. "Studentská konference intermediálně". Mediální studia 2010, č. 1, s. 97-98

2009

 • Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice - Malínek, Vojtěch (eds.). Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999). Studentská literáněvědná konference 2009. Praha: ÚČL AV ČR 2010 [online - http://www.ucl.cas.cz/slk/index.php?expand=/2009/sbornik ]
 • Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009, Praha: Akropolis - ÚČL 2009 (obsah zde (pdf) ; objednat zde )

2008

 • Fedrová, Stanislava (ed.). Obraz dějin v české a slovenské literatuře. Praha: ÚČL AV ČR 2009 [online] http://www.ucl.cas.cz/slk/index.php?expand=/2008/sbornik
 • Zrkadlenie/Zrcadlení 2008, č. 2, s. 49-86: referáty Radoslava Raffaje, Martina Boszoráda, Małgorzaty Kality a Evy Urbanové; č. 4, s. 163-193: referáty Ivety Mindekové, Filipa Pacalaje a Marka Jagielského)
 • Přibil, Marek. "Studentská literárněvědná konference". Česká literatura 56, 2008, č. 5, s. 757-759 (text zde: http://www.ucl.cas.cz/slk/index.php?expand=/2008)
 • Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice. "Obraz dějin v české a slovenské literatuře". Zrkadlenie/Zrcadlení 2008, č. 2, s. 48

2007

 • Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice (edd.). Legendy a mýty české a slovenské literatury. Praha: ÚČL AV ČR 2008 [online]
 • Tvar 2007, č. 11, s. 14, č. 15, s. 8-9: referáty Oldřicha Kutry a Zdeňky Veličkové
 • Zrkadlenie/Zrcadlení 2007, č. 2, s. 30-87: referáty Miroslavy Knapíkové, Agnieszky Janiec-Nyitrai, Ivety Mindekové, Lenky Gregušové, Justyny Dudkiewicz a Zuzany Turzové [online]
 • Česká literatura 2007, č. 5, s. 650-668: referát Lucie Peisertové
 • Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy, FF UK, 2007, 1. 7.: prodloužená a pozměněná verze studie Lenky Gregušové [online]
 • Piorecký, Karel. "Legendy a mýty české a slovenské literatury". Akademický bulletin 2007, č. 6, s. 8
 • Malá, Zuzana. "Legendy a mýty v literatuře". Česká literatura 2007, č. 5, s. 760-763
 • Fedrová, Stanislava. "Legendy a mýty našich literatur". Zrkadlenie/Zrcadlení 2007, č. 2, s. 30
 • Zuzana Ištvánfyová: Konala sa Medzinárodná študentská literárnovedná konferencia v Prahe, Universitas Matthiae Belii 13, 2007, č. 5, s. 21

2006

 • Fedrová, Stanislava - Hejk, Jan - Jedličková, Alice (edd.): Poetika programu - program poetiky. Praha: ÚČL AV ČR 2007 [online]
 • Tvar 2006, č. 11, s. 6-7: referát Petra Mecnera
 • Zrkadlenie/Zrcadlení 2006, č. 2: referáty Lukáše Bílka, Miroslava Janovského, Anny Kobylińske, Lenky Riškové a Lukáše Vlacha [online]
 • Fedrová, Stanislava. "Poetika programu - program poetiky." Aula. Revue pro vysokoškolskou politiku 2006, č. 2, s. 43
 • Jedličková, Alice. "O poetice a uměleckých programech." Akademický bulletin 2006, č. 5, s. 11
 • Kovalčík, Aleš. "Studentská literárněvědná konference." Česká literatura 2006, č. 5
 • Šimek, Petr. "Studentská literárněvědná konference." Tvar 2006, č. 8 (20. 4.), s. 17

2005

 • Fedrová, Stanislava - Hejk, Jan - Jedličková, Alice (edd.). Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře. Praha 2006 [online]
 • Česká literatura 2006, č. 5: referáty Hany Kusákové a Marcina Filipowicze
 • Tvar 16, 2005, č. 11 (2. 6.), s. 12-13: referát Petra Tomáška
 • Zrkadlenie/Zrcadlení 2005, č. 2, s. 9-37: referáty Filipa Pacalaje, Stanislavy Hvězdové, Anny Kobylińske a Petera Mráze; v č. 3, s. 24-36 referát Romany Ličkové
 • Bugajová, Zdenka. "Mladí literárni vedci sa zišli v Prahe." Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce PU, 2005, apríl, č. 2, s. 18
 • Čuřín, Michal - Kuba, Martin. "Studentská literárněvědná konference." Češtinář 2005/2006, č. 1, s. 17
 • Fedrová, Stanislava. "Studentská literárněvědná konference." Zrkadlenie/Zrcadlení 2005, č. 2, s. 9
 • Koten, Jiří. "Mezi deklamovánkou a románem." Akademický bulletin 2005, č. 7/8, s. 8
 • Šimek, Petr. "Zpráva o studentské literárněvědné konferenci." Tvar 2005, č. 9 (5. 5.), s. 9
 • Urbanová, Adéla. "Čtvrtý ročník studentské literárněvědné konference." Česká literatura 2005, č. 4, s. 601-603

2004

 • Fedrová, Stanislava - Hejk, Jan - Jedličková, Alice (edd.). Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole... Studentská literárněvědná konference 2004. Praha: PedF UK 2005
 • Částková, Pavla. "Studentská literárněvědná konference." Noviny Slezské univerzity, červen 2004, s. 36-37
 • Gilk, Erik. "Dvě zprávy o studentské literárněvědné konferenci." Žurnál UP Olomouc, č. 23, 9. dubna 2004, s. 7
 • Hejk, Jan. "Studentská literárněvědná konference." Český jazyk a literatura 2004-2005, č. 1, s. 40-41
 • Jedličková, Alice. "Cesty k literatuře." Akademický bulletin 2004, č. 5, s. 9
 • Šporková, Alena. "Studentská literárněvědná konference potřetí." Tvar 2004, č. 8 (15. 4.), s. 17
 • Ziebikerová, Alena. "Studenti o prostoru a literatuře." Česká literatura 2004, č. 5, s. 738-739

2003

 • Vteřina a dějiny, zastavení a trvání. Edice Tvary. Tvar 2003, č. 13: referáty Ivy Homolové, Kateřiny Farkasové, Karla Pioreckého a Lenky Krausové
 • Tvar 2003, č. 14, s. 6-9: referáty Lukáše Krečmera a Miroslava Kotáska
 • Peisertová, Lucie. "Celostátní studentská literárněvědná konference." Česká literatura 2003, č. 4, s. 528-530 (text zde: http://www.ucl.cas.cz/slk/index.php?expand=/2003)
 • Zizler, Jiří. "Studentská konference bohemistů." Akademický bulletin 2003, č. 6, s. 28

2002

 • Fedrová, Stanislava - Havlík, Jiří - Jedličková, Alice (edd.). Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Praha: PedF UK 2003
 • Danny 2003, č. 3, s. 18-26: referát Vladimíra P. Polácha a Ivany Procházkové