2020: Olomouc bez hranic a nesvázaná tématem

Studentská literárněvědná konference

S ohledem na současnou situaci spojenou s pandemií onemocnění COVID-19 a s ní souvisejícími vládními opatřeními se devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference, jež se měla odehrávat 29. a 30. dubna 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, konat nebude. Všem zájemcům i hostům se tímto omlouváme a předpokládáme, že se akce uskuteční na jaře příštího roku.

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference se od ročníků předchozích bude v mnoha ohledech lišit, zároveň však bude navazovat na někdejší tradici studentských setkání v rámci tzv. Studentské vědecko-odborné činnosti, na jejíchž základech současná konference vznikla. Zásadní změna bude spočívat především v tom, že letošní konferenční jednání nemá stanoveno žádné konkrétní téma, které by jednotlivé příspěvky zastřešovalo. Studenti se tak mohou přihlásit s jakýmkoli referátem z oblasti literární vědy. Tento krok je motivován snahou umožnit co největšímu počtu zájemců prezentovat výsledky vlastního výzkumu vycházejícího přímo z univerzitní výuky a tvorby seminárních, ročníkových či diplomových prací bez nutnosti je přizpůsobovat určitému tematickému vymezení.

Další výrazná změna se týká místa konání konference. Po Praze a Brně nyní převzala pomyslnou "štafetu" Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. stala letošním spolupořadatelem. Oba dny konferenčního jednání se tak odehrají právě v Olomouci.

Věříme, že tyto inovace poskytnou konferenci nové impulsy a inspiraci a těšíme se na podnětné příspěvky mladých badatelů. Pokyny:
Studenti konzultují svou účast a podobu svého referátu s vyučujícími na své katedře, s vedoucím své práce či školitelem. Každou katedru mohou reprezentovat maximálně tři účastníci. V případě menšího nebo naopak většího počtu zájemců lze toto kritérium modifikovat.  
Referát: na každý příspěvek bude v programu konference vyhrazeno 20 minut (v psané podobě text o délce 7 normostran - 12 600 znaků).
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému vystoupení je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu). 

Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich textovou verzi ve Wordu) zasílejte do 17. dubna 2020 na adresu tereza.rohacova01@upol.cz, popřípadě písemně na adresu prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra bohemistiky, Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc.
Přihláška je volně ke stažení na těchto stránkách. Stejně tak se studenti případně mohou obrátit na své vyučující, kteří by formulář v elektronické podobě měli mít k dispozici také nebo přímo na organizátory konference na výše uvedené e-mailové adrese.

Stránka SLK na facebooku

Přihláška ke stažení