2015: Literární zločiny

Studentská literárněvědná konference

datum: 22. a 23. dubna 2015
místo: ÚČL AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1

Může se zločinec zrodit z ducha románu? Jak se má četba ke svému čtenáři: Ohrožuje populární literatura mravní vývoj mládeže? Jaké následky může mít čtení krvavých románů, westernů nebo červené knihovny? Mohou detektivní thrillery poskytnout návod k vraždě? Může literatura překročit zákon? Odehrávají se literární zločiny pouze v rovině estetické?

Jakub Arbes stál před soudem jako protivník místodržícího hraběte Thuna. Olbrachtův Nikola Šuhaj loupežník byl na Podkarpatské Rusi zakázán. Spisovatel a dramatik František Zavřel byl penzionován kvůli literárnímu ztvárnění násilné smrti Edvarda Beneše. Za druhé světové války i po roce 1948 mnoho knih nemohlo vycházet a nejeden autor stanul před soudem právě kvůli své tvorbě, jiní z důvodu šíření zakázaných knih a myšlenek. Kdy se literatura stává politickým argumentem a jak se dostává do konfliktu se zákonem? Má každá doba své zakázané knihy?

Studentská literárněvědná konference se tentokrát zaměří na vztah etického rozměru literatury k estetickému a situace, kdy literatura vstupuje do konfliktu s normami a mocenskými zájmy společnosti.

Základní okruhy:
1. Etický rozměr literatury. Aféry a diskuse.
2. Cenzura a autocenzura. Literatura a politika.
3. Literární dílo a autorské právo. Plagiát.
4. Téma zločinu v literatuře. Od antické tragédie k detektivnímu thrilleru.

Studenti konzultují svou účast včetně referátu s kontaktní osobou SLK na katedře, případně s vedoucím své práce. Každá katedra může vyslat nejvýše dva účastníky, z toho maximálně jednoho postgraduálního studenta.
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému referátu je třeba připravit v češtině alespoň osnovu).
Referát: zcela zásadně do 20 minut, tj. 7 normostran; pro publikaci ve sborníku jej lze rozšířit na 20-25 normostran.

Naskenované přihlášky (a zároveň jejich textovou verzi ve wordu) s doporučením zasílejte do 28. února 2015 na adresu mindekova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu Mgr. Iveta Mindeková, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1. Přihláška není ke stažení na tomto webu, dostanete ji buď od kontaktních osob na katedrách, případně vám ji po konzultaci zašleme (konference je výběrová).