2013: O realismu uměleckém

středa 24. dubna

9.00-9.30 prezentace 9.30-9.45 zahájení 9.45-10.25
Autentický a realistický prostor. Strategie autentizace
 • Andrea Kamenická (Univerzita Pardubice, FF, 1. roč. dokt. studia): Vývojové proměny literární tvorby Terézy Novákové v kontextu dobového diskurzu o povaze české národní literatury
 • Tereza Kohoutová (Univerzita Palackého, Olomouc, FF, 1. roč. dokt. studia): V sevření maloměsta i dějin - k prostoru v románu Věry Noskové Bereme, co je
10.25-10.45 diskuse 10.45-11.05 přestávka 11.05-11.45
 • Vojtěch Velísek (Masarykova univerzita, Brno, FF, 3. roč.): Autentizační funkce
 • Karel Střelec (Ostravská univerzita, FF, 3. roč. Bc.): Proměny geografického prostředí v povídkách Jana Balabána
11.45-12.05 diskuse 12.05-14.00 přestávka na oběd 14.00-15.00
Člověk v realismu
 • Jakub Souček (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, FF, 1. roč. Mgr.): Rodové stereotypy pri modelovaní postáv v slovenskom literárnom realizme
 • Anna Sirotová (Katolícka univerzita, Ružomberok, FF, 1. roč. Mgr.): Realistické tendencie feminizmu 19. storočia a ich dimenzie v súčasnej tvorbe
 • Silvie Březinská (Slezská univerzita, Opava, FPF, 2. roč. Bc.): Drašar včera a dnes. Nad kritickým přijetím a literárněhistorickým vnímáním posledního románu Terézy Novákové
15.00-15.30 diskuse 15.30-15.50 přestávka 15.50-16.30
Magický realismus ve střední Evropě a jeho filozofické zázemí
 • Klaudia Czech (Uniwersytet Opolski, FF, 1. roč. dokt. studia): Lucemburská zahrada Michala Ajvaze - setkání realismu a fantastiky
 • Nina Kollárová (Prešovská univerzita, FF, 2. roč. Mgr.): Hľadanie-nehľadanie magického realizmu, (ne)nachádzanie v Jarošovej Tisícročnej včele
16.30-16.50 diskuse 17.30-? společenský večer

čtvrtek 25. dubna

9.00-10.00
Realistická poetika a její kritika
 • Ivana Mikulíková - Lucia Šteflová (Prešovská univerzita, FF, 2. roč. Mgr.): Absurdita kultúrnej mentality na Slovensku. Hana Gregorová a jej miesto v slovenskej literatúre
 • Ivona Gáborová (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, FF, 1. roč. Mgr.): Špecifiká realistickej metódy v próze Janka Jesenského Otroci
 • Magdalena Bystrzak (Univerzita Karlova, FF, 3. roč.): Tiene, mátohy, čudáci a nedochôdčence. Matuškova kampaň proti Vajanskému
10.00-10.30 diskuse 10.30-10.50 přestávka 10.50-11.30
Realismus a/nebo naturalismus
 • Adam Krupička (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, PedF, 2. roč. dokt. studia): Realismus pozdních romanet Jakuba Arbesa
 • Karolina Ćwiek-Rogalska (Uniwersytet Warszawski, WP, 1. roč. dokt. studia): Naturalistická fixace? O realismu v nejnovější české literatuře věnované otázce odsunu německy mluvícího obyvatelstva
11.30-11.50 diskuse 11.50-13.15 přestávka na oběd 13.15-14.35
O realismu socialistickém, totálním a posttotalitním
 • Tomáš Urban (Západočeská univerzita, Plzeň, PedF, 1. roč. dokt. studia): O realismu socialistickém
 • Eva Palkovičová (Universität Zürich, PF, 1. roč. dokt. studia): Od socialistického nazpäť k realizmu
 • Juliana Košútová (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, FHV, 2. roč. Mgr.): Básnický koncept Iva Vodseďálka
 • Anna Steliżuk (Uniwersytet Warszawski, WP, 1. roč. Mgr.): Realismus příběhu a kresby v polsko-české komiksové antologii Sousedé v rámečku
14.35-15.15 diskuse 15.30 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury