2002: Cesta tam a zase zpátky v české literatuře

29. května středa

9.00-10.00 prezentace
10.00-10.10 úvodní slovo
10.10-12.00
I. Blok: Cesty, stezky, bloudění...
 • Veronika Faktorová (FF MU Brno): Dvojí cesta do Itálie - Jan Kollár a Milota Zdirad Polák
 • Petr Kobylka (FF OU Ostrava): Pár slov o Protichůdcích V. B. Nebeského
 • Michal Fránek (FF MU Brno): Motiv cesty v díle Julia Zeyera
11.20-11.40 přestávka na kávu a čaj
 • Helena Dostálová (Pedf UK Praha): Cesta tam a zase zpátky v Klostermannově Odysseji soudního sluhy
 • Zuzana Diorová (Pedf UK Praha): Juraje Čupa cesta tam a zpět
12.20-12.45 diskuse
14.15-15.30 II. blok: Čtenářství a dětská literatura
 • Lucie Peisertová (Pedf UK Praha): František Doucha aneb Kudy cesta nevedla...
 • Mgr. Jaroslav Vala (Pedf UP Olomouc): V Trnkově Zahradě
 • Barbora Polívková (Pedf ZČU Plzeň): K problematice adolescentního čtenářství
15.30-16.00 diskuse
16.00-16.20 přestávka na kávu a čaj 16.20 - 17.30
III. blok: Poezie
 • Mgr. Olga Cihlářová (FF OU Ostrava): Holanův člověk na cestě k naplnění
 • Martin Punčochář (FF UP Olomouc): Poezie Lubora Kasala
 • Petr Janšta (FPF SU Opava): - Putování motivů v poezii Františka Lazeckého
17.30 - 18.00 diskuse

30. května 2002

9.00-10.00
IV. Blok : Narace, intertextovost, žánr
 • Markéta Dvořáková (Pedf MU Brno): Narativní strategie v Páralově tvorbě 60. let
 • Zdeňka Nesetová (FPF SU Opava): Cesta textu do textu a zpět. Intertextuální navazování v Páralově románu Muka obraznosti
 • Adéla Kroupová (FF OU Ostrava): Bestiář v prózách Jana Křesadla
10.00-10.20 diskuse 10.20-10.40 přestávka na kávu a čaj
pokračování II. bloku
 • Mgr. Karolína Pláničková (Pedf ZČU Plzeň): Postavy moderní české bajky
 • Lukáš Bajer (PedF Brno): Postmoderní otazníky - úvahy nad dílem Jiřího Kratochvila
 • Ivana Procházková - Vladimír Polách (FF UP Olomouc): Josef Škvorecký: Žert
11.50-12.30 diskuse, závěr