Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Umění – gesto – argument

V mezioborovém mezinárodním projektu pracovně nazvaném Umění – gesto – argument přistupujeme k analýze uměleckých děl (literárních, výtvarných, divadelních, filmových, hudebních aj.) dvacetiletí tzv. první Československé republiky s plným uznáním toho, že umělecký prožitek a zájem jsou utvářeny kolektivně. Soustřeďujeme se na otázku, jakými způsoby umění formuje veřejný diskurs, a naopak, jak veřejná debata zasahuje do jeho poetiky a tvaru. Do centra našeho zájmu tak stavíme pojmy událost, veřejná diskuse, dílo a recepce a jejich vzájemné interakce. Inspirujeme se uměnovědnými teoriemi, které umožňují umění a kulturu vnímat jako společenskou praxi, jako výsledek a zároveň hybatele společenských procesů. Projekt, kombinující syntetický a analytický přístup, vzniká v úzké spolupráci s badateli z Ústavu dějin umění AV ČR a Ústavu slovenskej literatury SAV. Shrne práci čtyřicítky spolupracovníků různých humanitních oborů.

Plánovány jsou čtyři tematicky uzavřené díly časově pokrývající celé dvacetiletí:

 1. Zem spieva zaměřený na vytváření ideologie čechoslovakismu a otázky národních a národnostních identit
  Editorka: Marie Brunová
 2. Odjezd na Kythéru, jehož ústředním pojmem bude revoluce a bude sledovat umělecká gesta konstruktivisticko-poetistické avantgardy
  Editor: Martin Lukáš
 3. Obyčejný život soustředěný na pragmatismus, tradicionalismus i každodennost
  Editor: Lukáš Holeček
 4. Lidé na kře věnující se primárně obrazu tzv. velké krize v meziválečném československém umění
  Editorka: Kateřina Piorecká

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR (ústavní projekt)
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 1. 2025
Řešitel: Kateřina Piorecká
Řešitelský tým: Marie Brunová, Lukáš Holeček, Klára Kudlová, Martin Lukáš, Iva Mikulová
Hlavní výstup:

Kolektivní monografie Umění gesto argument (vedle literárních historiků a teatrologů účast historiků umění, filmových historiků a muzikologů z českých a slovenských badatelských institucí).

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné