Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Technologie psaní. Materialita textu a proces vzniku autografu v české literatuře 1885–1989

Cílem projektu bylo literárněhistoricky prozkoumat vztah mezi technologií psaní, genezí textu a poetikou literárního díla. V centru zájmu se ocitla konkurence manuálního psaní a psaní na psacím stroji jako dvou základních technologických postupů, jež vstupovaly do významotvorného kontaktu od 80. let 19. století. Průzkum literárních textů z pohledu technologie psaní přinesl nový vhled do vztahu autora a textu a dovoluje klást otázky po funkčních proměnách a projevech literární subjektivity.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA14-28489S
Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Řešitel: Kateřina Piorecká
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Psaní na dotek (monografie)

Oddělení: Oddělení literatury 19. století, Oddělení literatury 20. století a literatury současné