Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Původní česká protektorátní rozhlasová hra jako autonomizační projekt

Projekt se zabývá významným fenoménem protektorátní kultury – původními českými rozhlasovými hrami, které posilovaly národní sebevědomí a zároveň reprezentovaly proces formování rozhlasové hry. Autorka literárněhistoricky zpracuje původní hry v kontextu dobového rozhlasového vysílání, popíše jejich autonomizační tendence a připojí teorii rozhlasové hry a inscenace.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA20-21302S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Řešitel: Lenka Jungmannová
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Výstupem bude monografie, v níž autorka charakterizuje zvolenou literární oblast se zaměřením na proces autonomizace rozhlasové hry.

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné