Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Počátky novodobé literární kritiky v českých zemích 1770–1805

Projekt, součást chystaných dějin literární kritiky 19. století, si kladl za cíl prozkoumat pod prizmatem formování kánonu/kánonů české literatury, resp. péče o tyto kánony v posledních desetiletích 18. a na počátku 19. století počátky novodobé literární kritiky a utváření literární a kulturní veřejnosti v českých zemích v širším středoevropském kontextu. Postupně se vyhraňující instituci literární kritiky projekt zasadil do širšího rámce vnitřně nejednotného osvícenského kriticismu, a kanonizaci české literatury tak mapuje jako polyvalentní, nelineární proces nové funkcionalizace, resp. autonomizace českého historického a kulturního dědictví v souřadnicích soudobé funkční diferenciace.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA17-08481S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
Řešitel: Dalibor Dobiáš
Řešitelský tým: Alena Jakubcová, Václav Petrbok, Ondřej Podavka, Sarah Seidel, Václav Smyčka
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805)

 

Oddělení: Oddělení literatury 19. století