Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Literatura za Protektorátu Čechy a Morava (1939‒1945)

Cílem projektu je historická interpretace literárního provozu a literární tvorby v období, které bylo určeno nacistickou okupací českých zemí. Na rozdíl od dosavadních historických zpracování, která ve značné míře reflektují především pozoruhodná díla, která za protektorátu a války vznikala (byť byla nejednou vydána až po ní), by přitom mělo být zachyceno především to, co bylo publikováno či hráno, a co tedy během tohoto mocensky a politicky velmi specifického období tak či jinak vstupovalo do veřejného kontextu a komunikovalo s dobovým adresátem. Tematické těžiště práce by tak mělo ležet v analýze nově publikované či hrané literární produkce na území Protektorátu Čechy a Morava v období mezi 15. březnem 1939 a 9. květnem 1945 – s nezbytnými časovými přesahy. Koncepčně projektovaná publikace naváže na strukturu, k níž jsme se dopracovali během práce na poválečných literárních dějinách, ovšem s ohledem na specifičnost sledovaného období.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA18-14478S
Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 5. 2022
Řešitel: Pavel Janoušek
Řešitelský tým: Lucie Antošíková, Marie Brunová, Barbora Čiháková, Lenka Jungmannová, Martin Lukáš, Iva Mikulová, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký, Alena Šidáková Fialová, Jiří Zizler
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Kolektivní monografie

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné