Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kritická hybridní edice Máchova Máje

Cílem projektu bylo připravit nové kritické vydání básně Máj Karla Hynka Máchy, klíčového díla novočeské literatury, v rámci ediční řady Kritická hybridní edice (zahrnující knižní čtenářské vydání + vědecké elektronické vydání) a rozvinutí metodiky této ediční řady. Předpokladem bylo prozkoumání historie textu básně, především rukopisu Máje, které poslední kritická edice (1959) neprovedla a vycházela ze staré faksimile. Bylo třeba podrobit rukopis paleografickému rozboru, dešifrovat přeškrtaný text, určit provenienci a účel pořízení (mylný je starší předpoklad, že rukopis byl určen pro cenzuru), a zvážit tak editologickou relevanci rukopisu.

Komentáře edice a separátní studie přinášejí nové informace o tzv. Náčrtu Máje, o Máchově jazyce a dobové pražské nakladatelské praxi a ediční historii Máchova textu. Navazují se tak na přerušenou badatelskou linii, která je zásadní pro rozvoj domácí textologie. Obsahem elektronické edice je mj. kompletní dokumentace ke kritickému vydání. 

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA16-02328S
Doba řešení: 1. 1. 2016 – 30. 11. 2019
Řešitel: Michal Charypar
Řešitelský tým: Jiří Flaišman, Michal Kosák
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy

Karel Hynek Mácha: Máj (Kritická hybridní edice)

Oddělení: Oddělení ediční a textologické