Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století

Cílem ústavního projektu (2011–2018) bylo zpracovat v souřadnicích evropského romantického nacionalismu funkce Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jako napříč 19. stoletím nejdiskutovanějších, nejvydávanějších a nejpřekládanějších českých literárních děl, při utváření české kultury a umění 19. a 20. století. Úkol navázal na novou edici Rukopisů pro řadu Česká knižnice (2010) a po zpracování konfrontací české vědy s rukopisovou otázkou (monografie Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda 1817–1885) jako hlavní výstup připravil mezinárodní, mezioborovou kolektivní monografii ke dvěma staletím příslušné recepční historie.

Poskytovatel financí: ÚČL (ústavní projekt), Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2018
Řešitel: Dalibor Dobiáš
Řešitelský tým: Tamás Berkes, Jean Boutan, Alessandro Catalano, Iveta Cermanová, David L. Cooper, Peter Deutschmann, Lena Dorn, Milan Ducháček, Michal Fránek, Ladislav Futtera, Xavier Galmiche, Martin Hrdina, Michal Charypar, Reinhard Ibler, Bohumil Jiroušek, Jiří Kopecký, Iva Krejčová, Dita Křišťanová, Jiří Kudrnáč, Veronika Lukešová, Pavla Machalíková, Tomáš Masař, Radana Merzová, Miroslav Novák, Václav Petrbok, Kateřina Piorecká, Vlasta Reittererová, Miloš Řezník, Catherine Servant, Václav Smyčka, Marijan Šabić, Karel Šebesta, Franc Šěn, Karel Šima
Hlavní výstup:

Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění

Oddělení: Oddělení literatury 19. století