Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

Projekt souboru interpretačních studií o české literatuře let 2000–2010 naváže na publikaci V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích), jež se setkala s pozitivním kritickým ohlasem, přičemž v recenzích bylo zároveň vyjádřeno očekávání podobně koncipovaného díla, mapujícího další dekádu polistopadové literatury. Úspěšná koncepce tak bude zachována, pouze s dílčími modifikacemi, vyplývajícími z proměny kulturního klimatu: nebude nutné klást již takový důraz na kulturně-politické souvislosti, což dá větší prostor k hlubší analýze literárního pole daného období. Ponecháno bude rozdělení na poezii, prózu a drama; stejně jako v publikaci V souřadnicích volnosti opatří redaktoři jednotlivé oddíly vstupní studií, shrnující příznačné tendence a pohyby v daném žánru. Taktéž bude zachována struktura jednotlivých hesel: po interpretační části bude následovat ukázka z díla, koláž úryvků z jeho kritické recepce, informace o překladech, adaptacích, oceněních a na závěr bibliografie předmětu. Dosti rozsáhlé interpretační studie se stejně jako v prvním dílu budou snažit jít do hloubky literárního textu, jakož i postihnout kontextové vazby a vztahy (jak v rámci autorovy další tvorby, tak v rámci dohledání příbuzností, podobností a vlivů v kontextu české literatury). Do knihy budou rovněž zařazeny medailony autorů zastoupených interpretovaných děl. Autorům interpretačních studií bude ponechána volnost při výběru adekvátní interpretační metody, soudržnost knihy budou ovšem zajišťovat redaktoři jednotlivých oddílů i osoba hlavního redaktora (redaktorky). Výběr interpretovaných děl bude vycházet z cíle projektu: nikoli kanonizovat, ale zachytit literaturu let 2000–2010 jako živé dění.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GAP406/11/2030
Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015
Řešitel: Alena Šidáková Fialová
Řešitelský tým: Petr Hruška, Lenka Jungmannová, Aleš Merenus, Karel Piorecký, Jiří Zizler
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné