Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura a nová média

Cílem projektu je prozkoumání způsobů, jimiž vstupuje česká literatura do interakce s novým digitálním médiem – tedy jak užívá jeho možnosti, kterými novými způsoby distribuuje texty, jaké to má dopady na redefinice pojmů jako autorství a čtenářství, v jaké pozici se v tomto kontextu ocitá literární kritika, které nové žánrové formy se objevují, jaký dopad má dění v novém médiu na život literatury ve starém tištěném médiu (strukturní proměny některých žánrů, např. román v e-mailech, blogový román, báseň psaná jako zpráva SMS apod.) Předmětem zkoumání budou proměny české literatury a literární kultury, k nimž došlo v souvislosti s nástupem a rozšířením internetu v druhé polovině devadesátých let 20. století. Situace, kterou nastolil v literární kultuře a komunikaci internet, bude konfrontována s analogickými situacemi, k nimž dochází vždy při nástupu nového média do umělecké komunikace (např. interakce avantgardy 20. let a filmu, dále nástup rozhlasu a televize, na počátku vynález knihtisku).

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GPP406/12/P603
Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015
Řešitel: Karel Piorecký
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Česká literatura a nová média (monografie)

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné