Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Autonomizace českého umění: průběh procesu v kritické recepci literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století

Cílem projektu je objasnit, jak probíhala autonomizace české umělecké sféry v 60. až 80. letech 19. století. Mezioborově koncipovaný projekt sleduje průběh tohoto procesu v kritické reflexi soudobé české literární, výtvarné a hudební tvorby – nejen v tradičně excerpovaných novinách a časopisech, ale i v opomíjených oblastech kulturní periferie, kde se subverzivní ideje mohly objevit spíše než v pečlivě střežených platformách a institucích spjatých s kulturním centrem. Autoři výzkumu se zaměří na argumentaci týkající se pozice umělců ve společnosti a identifikují díla, která podněcovala diskuse a napomáhala k uvědomění autonomie umění.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA20-15595S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Řešitel: Martin Hrdina
Řešitelský tým: Eva Bendová, Michal Fránek, Ladislav Futtera, Michal Charypar, Jiří Kopecký
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení literatury 19. století