Z večerní školy versologie IV.

Miroslav  Červenka

Monografie o daktylu na základě obsáhlého materiálu sleduje osudy svérázného veršového útvaru od jeho vzniku v 18. století po současnost.

Spolu s technickými otázkami realizace zkoumá daktyl i z hlediska stylistiky, sémantiky a způsobu užití v různých literárních žánrech a vývojových obdobích. Průzkum jednoho metra se tak stává příspěvkem k dějinám českého básnictví a k poznání často nečekaných rysů individuálního stylu předních (Hněvkovský, Neruda, Vrchlický, Bezruč, Kostohryz, Krchovský aj.) i méně známých básnických osobností. Charakteristika daktylu se oproti dřívějším názorům od základu mění, prokazuje se rytmická zajímavost a rozmanitost i tam, kde se dosud předpokládala mechanická realizace metra. Úvodní kapitola má obecně metodologický význam, neboť předkládá popis metrické normy v řadě navzájem propojených a exaktně formulovaných pravidel. V tom kniha navazuje na vývoj světové metriky posledních desetiletí. Tento způsob vymezení metrické osnovy zároveň otvírá cestu k statistické charakteristice rytmu a k poznání jeho individuálně a generačně rozrůzněných realizací.

Specifikace
Autoři Miroslav Červenka
Název Z večerní školy versologie IV.
Podtitul Daktyl
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 1999
Počet stránek 103
Formát 14 × 20 cm
ISBN 80-85778-25-4