Všechny vody Čech tečou do Německa?

Lucie Antošíková (ed.), Marie Brunová (ed.)

Kniha přináší soubor studií prezentovaných v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci Literárněvědného fóra 2019 Češi, Němci a protektorátní literatura.

Jednotliví hosté se zde zabývali institucionalizací a ideologizací literatury ve sledovaném období (Steffen Höhne), obrazem protektorátu v dobové literatuře (Peter Becher), protektorátní tvorbou čelního představitele německé literatury první republiky Hanse Watzlika (Václav Maidl), osudem německojazyčných nakladatelství na území protektorátu (Murray G. Hall) nebo řízením českého tisku pod nacistickou správou (Jan Cebe). Svazek uvádějí dvě kontextualizační studie o německé literatuře v protektorátu z pera editorek, jedna věnovaná literárnímu životu v souvislostech a druhá představující dobovou tvorbu německojazyčných autorů v protektorátu, a rovněž studie k exilové tvorbě vybraných autorů německého jazyka ve sledovaném období (Jan Budňák).

Specifikace
Editoři Lucie Antošíková,
Marie Brunová
Název Všechny vody Čech tečou do Německa?
Podtitul Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu
Vydavatel Academia
Rok vydání 2021
Počet stránek 180
Formát 15,6 × 23 cm
ISBN 978-80-200-3223-2