V obecném zájmu I. + II.

Pavel Janáček, Petr Píša, Petr Šámal, Michael Wögerbauer, kol. 

Dějiny české literatury již od 18. století provázejí stížnosti literátů na to, jak je jejich tvorba omezována cenzurou. Přesto vědecká práce, která tento jev zevrubně popisuje, vychází až nyní. Kniha V obecném zájmu zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století a masového rozšíření internetu.

Výklad je chronologicky rozdělen do osmi částí. Na úvod každé z nich je zařazena rámcová kapitola, která podává obecný přehled o podobě a proměnách cenzury daného období. Soustředí se přitom především na instituce, které cenzuru vykonávají, a na dopady této regulace na fungování dobového literárního provozu.

Za každou rámcovou kapitolou následuje blok případových studií, které na vybraných tématech ukazují působení literární cenzury v detailu.

Autorský tým, který v roce 2012 připravil k vydání překladovou antologii teoretických textů Nebezpečná literatura?, při práci na knize vstřebal diskuse o povaze cenzury, jež v humanitních vědách probíhají od šedesátých let 20. století. Předkládaná kniha proto nechápe cenzuru a regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok, naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře moderní kultury, jenž literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.

 

 

Specifikace
Autoři Pavel Janáček,
Petr Píša,
Petr Šámal,
Michael Wögerbauer,
kol.
Název V obecném zájmu I. + II.
Podtitul Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014
Vydavatel Academia
Spoluvydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2015
Počet stránek 1664
Formát 18 × 24 cm
ISBN 978-80-200-2491-6