Tradicí stvořená: Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám

Dagmar Mocná (ed.), Dalibor Tureček (ed.)

Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc., patří již více než půlstoletí k nejvýznamnějším osobnostem české literární historie. Její práce o spisovatelích, žánrech a vývojových tendencích české literatury 19. století vynikají invenčností, metodologickou průbojností a živým podáním, prozrazujícím mnohaletou učitelskou zkušenost.

Kniha vzniknuvší k jejímu významnému životnímu jubileu obsahuje studie zabývající se z různých úhlů pohledu tématy či metodologickými přístupy pro jubilantku typickými. Vedle statí o Boženě Němcové, Karlu Havlíčkovi Borovském, Janu Nerudovi, Aloisu Jiráskovi, Juliu Zeyerovi a Karlu Matěji Čapku-Chodovi tu lze najít také pojednání o výchovných hrách pro děti či analýzu populárního sešitového románu. Autory studií jsou Gertraude Zand, Zuzana Urválková, Jana Vrajová, Magdaléna Pokorná, Dagmar Mocná, Stanislava Fedrová, Alice Jedličková, Michal Charypar, Věra Brožová, Lucie Kořínková, Dalibor Tureček a Pavel Janáček.

Specifikace
Editoři Dagmar Mocná,
Dalibor Tureček
Název Tradicí stvořená: Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2020
Počet stránek 230
ISBN 978-80-88069-89-8