Mezi ideálem a nahou pravdou

Martin Hrdina

Kniha je věnována otázce literárního realismu. Nezabývá se však primárně literárními texty, ale popisuje okolnosti, za nichž mohou být čteny jako texty realistické. Autor se vrací k počátkům českých diskusí o realismu a na pozadí proměn myšlení měšťanské společnosti, přecházející od liberalismu k masové demokracii, popisuje různé způsoby rozumění realističnosti literární reprezentace skutečnosti.

Kritické diskuse o literatuře z let 1858−1891 nahlíží v kontextu soudobého estetického myšlení a kromě obvykle uvažovaných francouzských a ruských inspirací bere v úvahu též impulsy vycházející přímo z německojazyčného prostoru střední Evropy.

Specifikace
Autoři Martin Hrdina
Název Mezi ideálem a nahou pravdou
Podtitul Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891
Vydavatel Academia
Rok vydání 2016
Počet stránek 527
Formát 16 × 24 cm
ISBN 978-80-200-2525-8