Česká literatura 70, 2022/3

Číslo 3/2022 obsahuje dvě studie a jeden rozhled. Obě studie jsou tematicky spjaty.

Studie M. Turka si všímá zobrazení Jeruzaléma ve třech narativních textech bohemikálního písemnictví z doby sklonku éry Přemyslovců a ukazuje na živost intertextuálních postupů v dobové literatuře. Na Turkovu studii částečně navazuje studie M. Jalušky. Jaluška si všímá protagonisty zlomků staročeské Alexandreidy a proti jeho obvyklé interpretaci jakožto hrdiny jej ukazuje jako padlého člověka, který zradí Hospodina. M. Ducháček v rozhledu „Svätý za katrem“ přináší zevrubnou zprávu o monografii L. Novomeského a klade si nad ní obecnější otázky týkající se žánru biografií.

Číslo doplňuje pět recenzí aktuálně vydaných českých literárněvědných monografií a sborníků.

Česká literatura 2022/3 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

 

Specifikace
Název Česká literatura 70, 2022/3
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 128
Formát 14 × 20,8 cm