Česká literatura 70, 2022/2

Číslo 2/2022 obsahuje dvě studie a jeden rozhled.

První studie, jejímž autorem je R. Touš, se věnuje metamorfózám díla Růženy Svobodové z přelomu století; zaměřuje se na dva její romány a sbírku povídek a ukazuje na nich tehdejší obecně platné literárněhistorické procesy.

Druhá studie (autorka T. Dědinová) představuje jedno z prvních pojednání o ekokritice v české literatuře i české literární vědě. Autorka jednak uvádí do obecné problematiky ekokritiky, jednak v jejím duchu interpretuje několik současných románů (A. Bolavá, B. Bellová, D. Zábranský).

V. Košnarová ve svém rozhledu analyzuje dvě nové edice díla R. Weinera a klade si nad nimi některé obecnější otázky weinerovské i textologické.

Číslo doplňuje pět recenzí aktuálně vydaných českých i zahraničních literárněvědných monografií a sborníků.

Česká literatura 2022/2 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 70, 2022/2
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 127
Formát 14 × 20,8 cm