Badatelské zaměření

Česká literatura 19. století; literární lexikografie

Studium

1991–1997 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a literatura (Mgr.)
2011–2017 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Česká literatura (Ph.D.)

Zaměstnání

1997–1998 Národní muzeum – Náprstkovo muzeum, lektorka
od 1998 dosud Ústav pro českou literaturu AV ČR (od 1998 odborná pracovnice České elektronické knihovny a Edičního a textologického oddělení, od 2012 Oddělení lexikografie)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Vítová, A. 2022. Hněvkovský, Šebestián. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 685.

Vítová, A. 2015. Cestopisné črty v časopisu Poutník. In: Hrabal , J. (ed.), Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 79-89.

Články

Vítová, A. 2016. Malí gratulanti: k podobě a úloze sbírek veršovaných přání v 19. století. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 48, R. 2016 (2016), 158-175.

Vítová, A. 2016. K českému literárnímu realismu. Česká literatura 64(2), 318-320.

Vítová, A. 2004. „Vínek z kopřiv a bodláčí.“ Český obrozenský epigram. Česká literatura 52(1), 47-57.

Vítová, A. 1998. Žákovská četba na učilišti. Český jazyk a literatura 49 (1998) č. 3/4, 69-75.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Vítová, A. 2021. Hra pro zasvěcené. Veršované hádanky v obrozenských časopisech. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 123-132.

Vítová, A. 2017. Pražské pověsti v básnickém díle Šebestiána Hněvkovského. In: Zemanová, M. – Zeman, V. (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb České pověsti. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF, 123-132.

Vítová, A. 2007. Smíšené básně Josefa Vlastimila Kamarýta. In: Krejča, F. – Podlešák, J. (eds.), Josef Vlastimil Kamarýt. Život, dílo, doba. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 62-70.

Vítová, A. 2004. Vděčné srdce. Blahopřejné verše v 19. století. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T. (eds.), Biedermeier v českých zemích. Praha, Koniasch Latin Press, 317-325.

Vítová, A. 2001. Vlast pláče. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T. (eds.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha, KLP-Koniasch Latin Press, 161-168.

Vítová, A. 2000. Dvě verze Děvína Šebestiána Hněvkovského. Proměny textu ovlivněné dobovou normou. In: Hojda, Z. – Prahl, R. (eds.), Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha, KLP-Koniasch Latin Press, 214-223.

Elektronické dokumenty

Svadbová, B. et al. 2002. Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století od thámovců po lumírovce.

Další odborné aktivity

Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989. (výstava v edici Literatura ke stažení, 2019, ve spolupráci s A. Přibáňovou)