Badatelské zaměření

Vedoucí týmu Literature & Society Laboratory

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Váňa, J. 2022. The Sociological Truth of Fiction. The Aesthetic Structure of a Novel and the Iconic Experience of Reading. In: Thumala Olave, M. (ed.), The Cultural Sociology of Reading. The Meanings of Reading and Books Across the World. Cham, Palgrave Macmillan, 111-139. DOI: 10.1007/978-3-031-13227-8_5

Články

Váňa, J. 2021. Knowing through feeling. The aesthetic structure of a novel and the iconic experience of reading. AM J CULT SOCIOL 9(2), 211-241. DOI: 10.1057/s41290-021-00130-5

Váňa, J. 2020. Fiction and Social Knowledge. Towards a Strong Program in the Sociology of Literature. SOCIOLOGICESKOE OBOZRENIE 19(4), 14-35. DOI: 10.17323/1728-192x-2020-4-14-35

Váňa, J. 2020. More than just a product. Strengthening literature in sociological analysis. Sociology Compass 14(6), 1-16. DOI: 10.1111/soc4.12789

Váňa, J. 2020. Theorizing the Social Through Literary Fiction. For a New Sociology of Literature. Cultural Sociology 14(2), 180-200. DOI: 10.1177/1749975520922469

Váňa, J. 2017. Kultura mezi materialitou a diskursem. Případ Higgsova bosonu a „božské částice“. Sociální studia 14(2), 123-140. DOI: 10.5817/SOC2017-2-123