Badatelské zaměření

vernakulární literatury ve středověku; environmentální kritika; adaptace, překlady a přepisování ve středověku

Studium

2015-
2008-2011 Anglistika-amerikanistika (FF UK: Bc.)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Turek, M. – Šorm, M. 2020. La matière arthurienne en langue tchèque à la fin du Moyen Âge. In: Ferlampin-Acher, C., La matière arthurienne tardive en Europe, 1270-1530. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1141-1151.

Články

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Turek, M. 2019. Středověká epika a problém původnosti v českém literárním dějepisectví v „dlouhém“ 19. století. In: Petrbok, V. – Smyčka, V. – Turek, M. – Futtera, L., Jak psát transkulturní literární dějiny?. Praha, Akropolis, 21-54.