Pracovní náplň

Česká literatura od konce 19. století do 50. až 60. let 20. století, výtvarné umění a architektura totožné epochy, recepční a interpretativní přístupy, vztah literatury a výtvarného umění, knižní kultura, grafický design a typografie

Studium

od 2013 Česká literatura (Ph.D. studium, FF MU A ÚČL AV ČR)
2013–2017 Dějiny umění (Mgr., FF MU v Brně)
2011–2013 Český jazyk a literatura (Mgr., FF MU v Brně)
2010–2013 Dějiny umění (Bc., FF MU v Brně)
2008–2011 Český jazyk a literatura (Bc., FF MU v Brně)

Zaměstnání

2018 Pracovnice informačního centra Europe Direct Amiens
2016 Stáž v Centre d
od 2010 Redaktorka a korektorka