Badatelské zaměření

České drama a divadlo 20. století, současné divadlo, amatérské divadlo a divadelní kritika

Studium

od 2008 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (FF MU Brno: doktorský studijní program)
2008 Český jazyk a literatura, Teorie a dějiny divadla, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (FF MU Brno: Mgr)
2005 Český jazyk a literatura, Teorie a dějiny divadla (FF MU Brno: Bc.)

Zaměstnání

od 2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
2015-2017 Kabinet pro výzkum divadla a dramatu (DiFa JAMU Brno)
2011-2015 Katedra divadelních studií (FF MU)
2009-2011 Theatralia (KDS FF MU)

Akademické funkce

od 2019 odborná rada Wolkrova Prostějova (Artama)
od 2017 odborná rada Ceny Marka Ravenhilla
2010-2012 Divadelní komise MKČR
2010 ediční rada časopisu Amatérská scéna

Ocenění

2014 Cena Marka Ravenhilla (Létající dítě, Buranteatr Brno: dramaturgie)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Šotkovská, J. 2019. Lyrický satirik Milan Uhde. In: Uhde, M., Hry. Brno, Větrné mlýn, 905-918.

Merenus, A. – Šotkovská, J. 2019. Ào ěr dé rì hè·dá niè kè. “Wǒmen zǒng shì xuǎnzé cuòwù de yībiān”. In: Stefanova, K., Huàn biàn. Dōng'ōu dāngdài xìjù xuǎn. Shànghǎi, Zhōngguó xìjù chūbǎn shè, 131-143.

Šotkovská, J. 2019. ‚Druhý život‘ české modelové dramatiky (na příkladu soudobých inscenací her Václava Havla). In: Merenus, A. – Mikulová, I. – Šotkovská, J., Text a divadlo. Praha, Academia, 321-329.

Šotkovská, J. – Kerbr, J. – Zahálka, M. 2018. Kraft in der Vielfalt: die Tschechische Theaterlandschaft. In: Tschechien. Berlin, Theater der Zeit, 4-13.

Šotkovská, J. 2018. Nezval v množném čísle. In: Alexandre Dumas, Vítězslav Nezval, Tři mušketýři: bohatýrsko-milostná hudební komedie. Brno, Městské divadlo Brno, 23-50.

Šotkovská, J. 2018. Malířová, Helena. Bratrství. In: Merenus, A., Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 27-32.

Články

Šotkovská, J. – Kerbr, J. – Zahálka, M. 2019. Strength in Diversity. Czech Theatre 34(2019), 3-11.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Šotkovská, J. 2018. Brutovského Maryša: střet dvou inscenačních tradic?. In: Mišovic, K., Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. Bratislava, Divadelný ústav, 67-76.