Badatelské zaměření

současná česká literatura; česko-polský literární transfer

Studium

od 2015 Dějiny české literatury a teorie literatury (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
2014 Český jazyk a literatura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)
2011 Slavistika (Jagellonská univerzita, Filologická fakulta: lic.)

Zaměstnání

od 2020 Slovanská knihovna ČR, akvizice
od 2020 Ústav pro českou literaturu AV ČR
2019 Městská knihovna Praha, knihovnice
2018–2019 Univerzita Pardubice, Katedra literární kultury a slavistiky Filozofické fakulty, externí vyučující

Ocenění

2017 Cena Vladimíra Macury