Badatelské zaměření

literární teorie, genologie, literature a folklor

Studium

2008 Literární teorie (FF UK v Praze; Ph.D., PhDr.)
2003 Český jazyk a literatura (FF UK v Praze; Mgr.)

Zaměstnání

od 2015 Ústav pro českou literaturu AV ČR
2005–2015 Literární akademie
2005–2015 Filozofická fakulta UK
2000–2010 Matematicko-fyzikální fakulta UK

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Müller, R. et al. 2020. Za obrysy média. Literatura a medialita. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šidák, P. 2018. Mokře chodí v suše: vodník v české literatuře. Academia, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Matonoha, J. et al. 2017. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Academia, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i., Praha.

Kapitoly v knihách

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Reflexe mediality v Pražské škole. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 91-116.

Šidák, P. 2018. Úvodem. Kapitola III. Ke způsobům výroby samizdatových publikací. In: Přibáň, M. et al., Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 44-53.

Šidák, P. 2017. Člověk mezi zvířetem a démonem, lidským a nelidským: Jedna interpretace tématu vodníka v české literatuře. In: Hrabal, J., Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 47-58.

Šidák, P. 2016. Subžánr jako genologická Popelka a románový modus vivendi. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 43-53.

Šidák, P. 2015. Literatura cestopisu zbavená. In: Hrabal , J., Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 29-39.

Müller, R. – Šidák, P. 2014. Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign. In: Kubíček, T. – Lass, A., Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 155-169.

Články

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled. Slovo a slovesnost 81(1), 3-30.

Šidák, P. 2020. Vypravěčský komentář u Václava Beneše Třebízského. Sonda do autorské strategie české literatury konce 19. století. Slovo a smysl 17(33), 17-38.

Šidák, P. 2017. Zapomenuté pohádky Josefa Kajetána Tyla. Bohemica Olomucensia 9(4), 10-36.

Šidák, P. 2016. Teorie fikčních světů a genologie. Svět literatury 26(53), 38-46.

Šidák, P. 2016. Katalog démonologických pověstí, žánr a strukturální naratologie: literárněteoretické poznámky k folkloristickému dílu. Česká literatura 64(3), 408-418.

Šidák, P. 2015. Jazyk katolické literatury. Bohemica Olomucensia 7(2), 105-128.

Šidák, P. 2015. Transformace folklorní látky v umělecké literatuře : případ démonologické pověsti a díla K. V. Raise. Česká literatura 62(5), 707-723.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Šidák, P. 2020. Apropriace lidové slovesnosti a žánr (lidové) pohádky 19. století. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T., Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 150-156.

Šidák, P. 2018. Vodník, 'kníže smrti a temnosti'. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M., Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 129-138.