Badatelské zaměření

staročeská duchovní epika, středověká hagiografie, Slovník staročeských děl lucemburské doby, příprava edice staročeských veršovaných legend o sv. Kateřině a Markétě

Studium

2006-2011 Teorie a dějiny české literatury (FF OU Ostrava, Ph.D.)
2001-2006 Učitelství ČJL pro SŠ s literárněvědným zaměřením (FF OU Ostrava, Mgr.)

Zaměstnání

od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Rejzlová Zajíčková, V. 2017. Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Zajíčková, V. 2011. (U)mučení jako příběh. Nad podobou passio a jeho narativními proměnami ve Zlaté legendě a staročeském Passionálu. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha, Ústav pro českou literaturu, 116-140.

Články

Rejzlová Zajíčková, V. 2022. Letem středověkým světem. Glosy k výuce starší české literatury na současných středních školách. Český jazyk a literatura 73(1), 21-27.

Rejzlová, V. 2021. Zpráva o konferenci Svatá Ludmila - Ženy v christianizaci střední Evropy. Česká literatura 69(3), 404-408.

Rejzlová, V. 2015. K tzv. Dominikánovi a českým dominikánům doby Karlovy. Česká literatura 63(3), 435-447.

Rejzlová, V. 2014. Legenda: podoby a proměny v českém písemnictví. Český jazyk a literatura 64(3), 116-124.

Rejzlová, V. 2014. Staročeská fotoarchivní sbírka. Historie, současný stav a význam. Česká literatura 62(1), 133-137.

Rejzlová, V. 2012. O starší české literatuře u kulatého stolu. Česká literatura 60(6), 961-963.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Zajíčková, V. 2011. „Miluji Justinu tak velmi, že bez nie býti nemohu…“ Proměna příběhu od passio k hagiografické romanci. In: Vojtková, M. (ed.), Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu. 9. ročník studentské (intermediální) konference. Praha, Ústav pro českou literaturu, 41-49.

Ediční práce

Petrů, E. – Rejzlová Zajíčková, V. (eds.) 2016. Život svaté Kateřiny. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Další odborné aktivity

Spolupráce s Oddělením vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR - transkripce a transliterace -- Otevřená věda: Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy