Badatelské zaměření

Dějiny české literatury 19. a 20. století, kulturní politika, technologie psaní, literární geografie

Studium

1994-1999 Český jazyk a literatura – dějepis: Mgr. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
2000-2006 České dějiny: PhDr. Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Zaměstnání

1999- Ústav pro českou literaturu AV ČR

Akademické funkce

2018- členka Akademického sněmu

Ocenění

1999 Bolzanova cena
2014 Cena nakladatelství Academia (Slovník nebo encyklopedická publikace)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Piorecká, K. 2016. Psaní na dotek: materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989. Academia, Praha.

Piorecká, K. – Piorecký, K. 2014. Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938. Academia, Praha.

Piorecká, K. 2012. O českou literaturu naukovou : k úloze humanitních věd a jejich organizaci v letech 1885–1900. Academia, Praha.

Piorecká, K. 2009. České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914). Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Piorecká, K. 2021. Levý, Jiří (1926–1967). In: Delsol, C. – Nowicki, J., La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 728-729.

Piorecká, K. 2021. Macura, Vladimír (1945–1999). In: Delsol, C. – Nowicki, J., La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 741-742.

Piorecká, K. 2021. Hrabal, Bohumil (1914–1997). In: Delsol, C. – Nowicki, J., La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 656-658.

Piorecká, K. 2019. Between the Book, the Image, and the Performance. Pantomima by Vítězslav Nezval.. In: Suwara, B. – Pisarski, M., Remediation: crossing discursive boundaries. Central European perspective. Berlin, Peter Lang, 216-226.

Piorecká, K. 2017. Černé dámské jízdní kolo aneb Sítě aktantů literárního pole za protektorátu Čechy a Morava. In: Antošíková, L., Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia, 19-29.

Piorecká, K. 2017. Kníže míru, král osvěty, otec národů a nejvyšší ochránce českých dětí. In: Čížek, M. et al., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 209-230.

Piorecká, K. 2016. Ruce: k tělesnosti gesta psaní. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 197-207.

Piorecká, K. 2016. Písařky spisovatelkami? Ke konkurenci psacího stroje a pera v procesu psaní českých autorek. In: Nekvapil, L., Kultura psaní v dějinách. Pardubice, Univerzita Pardubice, 243-255.

Piorecká, K. 2016. Loutky Vladimíra Macury. In: Macura, V. – Piorecká, K. – Vojtková, M., Ten, který bude: Informátor ; Komandant ; Guvernantka. Praha, Academia, 639-646.

Piorecká, K. 2016. Glitch art analogového věku: Hrabalovy autografy z padesátých let. In: Kanda, R., Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 104-117.

Piorecká, K. 2016. Reálná katastrofa v časopise Světozor: od xylografie k fotografickému seriálu. In: Bendová, E. – Piorecká, K., Živly v nás: katastrofa a její obraz v kultuře 19. století. Plzeň, Západočeská galerie, 45-59.

Piorecká, K. 2015. Poukázka na nesmrtelnost: literární ceny České akademie věd a umění. In: Hulíková, V. – Petrasová, T., Smysl pro umění: ceny České akademie věd a umění 1891–1952. Praha, Národní galerie, 34-47.

Hrdina, M. – Piorecká, K. 2014. Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885. In: Dobiáš, D. – Fránek, M. – Krejčová, I. – Piorecká, K., Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Praha, Academia, 203-244.

Piorecká, K. 2014. K proměnám technologie psaní v první polovině 20. století. In: Suwara, B., Staré a nové rozhrania (interfejsy) literatúry. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 9-17.

Piorecká, K. 2011. Husitství v Dějinách české literatury Jaroslava Vlčka. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 404-411.

Piorecká, K. 2010. Tzv. akademické Dějiny české literatury. In: Bláhová, K. – Sládek, O., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 91-104.

Piorecká, K. – Jareš, M. 2008. Literární časopisy. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 64-78.

Dokoupil, B. – Hemelíková, B. – Piorecká, K. 2008. Faktografická literatura. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 467-495.

Piorecká, K. 2008. Politické a kulturní souvislosti. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 15-39.

Piorecká, K. 2008. Francouzský pozitivismus a počátky české moderní literární historie. In: Bláhová, K. – Sládek, O., O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 159-168.

Piorecká, K. 2007. Jaroslav Vlček a institucionalizace literárněvědného bádání. In: Kákošová, Z. – Vojtech, M., Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia. Bratislava, Univerzita Komenského, 19-28.

Piorecká, K. 2007. Jaroslav Vlček a institucionalizace literárněvědného bádání. In: Kákošová, Z. – Vojtech, M., Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia. Bratislava, Univerzita Komenského, 19-28.

Piorecká, K. 2005. Historie literární a Gollova škola. In: Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 319-328.

Články

Piorecká, K. 2021. Prominentní, povolení, nežádoucí, zakázaní… Seznamy a evidence českých spisovatelů jako nástroj proměny struktury literárního pole za protektorátu. Soudobé dějiny 28(2), 469-498.

Piorecká, K. 2020. „Především to mikádo.“ Moderní žena v české meziválečné literatuře. Glosolália -, Č. 1 (2020), 59-69.

Piorecká, K. 2020. K temporalnosti naracije u češkoj povijesnoj prozi 19. stoljeća. Model dramskog dijaloga. Književna smotra Roč. 52, č. 198/4 (2020), 25-35.

Piorecká, K. 2019). Literární kavárna. CzechLit -, 15. 2. (2019).

Piorecká, K. 2018. Dobrá česká kniha. Kulturní rada a autoregulační tendence v českémm literárním prostoru v letech 1938 a 1939. Česká literatura 66(2), 214-262.

Piorecká, K. 2017. Ctrl + A / Ctrl + C / Ctrl + V : psaní v postdigitální kultuře. Host 33(4), 26-31.

Piorecká, K. 2015. Text v hmotném světě: událost psaní a česká literární kultura. Česká literatura 63(6), 860-880.

Piorecká, K. 2014. Obrazy ze života mezi ironií a snem. Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století. Bohemica litteraria 17(1), 9-43.

Piorecká, K. 2012. Kultura a věda jako součást politických strategií na sklonku 19. století. Études du CEFRES Roč. 15, - (2012), 55-59.

Piorecká, K. 2011. Dobrodružství cestujících (Model polemiky ve třicátých letech 19. století). Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 108-118.

Piorecká, K. 2010. Hravě! - Autenticky!. Host 26(7), 15-21.

Piorecká, K. 2008. Zítra se bude muset založit český časopis pro literární historii. Listy filologické Roč. 131, 1/2 (2008), 171-175.

Piorecká, K. 2006. Historie literární : Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 54(4), 45-86.

Piorecká, K. 2005. V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 1969-1989. Host 21(6), 37-42.

Piorecká, K. 2002. Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Soudobé dějiny Roč. 9, 3/4 (2002), 495-520.

Piorecká, K. 2002. České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. století. Český časopis historický 100(4), 815-840.

Piorecká, K. 1999. Z větrné strany životního ostrova. Josef Šusta básníkem. Marginalia Historica. Sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Roč. 3, - (1999), 169-174.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jedličková, A. – Piorecká, K. 2019. „Čas nestojí, kamaráde...” Vyprávěný a žitý čas v próze Terézy Novákové. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 275-289.

Piorecká, K. 2018. „Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!“ Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M., Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 139-151.

Piorecká, K. 2015. Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R., Útisk – charita – vyloučení : sociální 19. století. Praha, Academia, 342-352.

Piorecká, K. 2013. Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914. In: Petrasová, T. – Machalíková, P., Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 182-196.

Piorecká, K. 2011. Politický realismus a formování moderních humanitních věd. In: Mikulová, M. – Taranenková, I., Reálna podoba realizmu. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 135-143.

Piorecká, K. 2009. Svaz českých (a československých) spisovatelů v letech 1968-1970. In: Kupcová, H., Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 57-69.

Piorecká, K. 2004. "Starou slávou k nové slávě": Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století. In: Rak, J., Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 75-82.

Piorecká, K. 2004. Vzdělání a osvěta v českém 19. století. In: Bláhová, K. – Petrbok, V., Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 7-10.

Piorecká, K. 2002. Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (prolegomena k tématu). In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 186-195.

Další odborné aktivity

od 2000 členka komité pořádajících tzv. plzeňská sympozia k problematice výzkumu 19. století http://www.plzensympozium.cz/ 2001 stáž v CNRS France 2013–2014 externí výuka na FF UP v Olomouci od 2016 spolupráce s Českým rozhlasem Vltava od 2018 externí výuka na Vysoké škole kreativní komunikace (literatura 19. století) od 2018 členka Akademického sněmu AV ČR