Pracovní náplň

popularizace, komunikace s médii, správa webu a sociálních sítí, produkce akcí a další

Kontakt

— 728 889 273

Studium

— 2001 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ, ČjL a Vv
— 2000 Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor Tvorba písňového textu a scénáře

Zaměstnání

— od VII 2020 Ústav pro českou literaturu AV ČR (popularizátorka)
— XI 2016 – VIII 2020 Národní zemědělské muzeum (marketingová specialistka)
— IX 2001 – X 2016 Národní technická knihovna (vedoucí public relations, po MD odd. komunikace)
— IX 1999 – VIII 2001 Trojské gymnázium Svatopluka Čecha (učitelka Vv, ČjL a tvůrčího psaní)