Badatelské zaměření

české drama a divadlo 20. století; divadelní kritika

Studium

2016 Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (FF MU v Brně: doktorské studium)
2009 Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (ČJ–NJ) (PDF UPOL v Olomouci: magisterské studium)
2009 Teorie a dějiny divadla (FF MU v Brně: bakalářské studium)

Zaměstnání

od 2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
od 2016 Katedra divadelních studií, FF MU
2012-2014 Městské divadlo Zlín (archivářka, lektorka dramaturgie)

Ocenění

2018 Cena Josefa Hlávky
2017 Cena Václava Königsmarka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Mikulová, I. 2017. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Masarykova univerzita, Brno.

Mikulová, I. 2017. Lámání chleba. Švandovo divadlo, Praha.

Články

Mikulová, I. 2019. Langer, František. Velbloud uchem jehly. Veselohra o třech dějstvích. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 31-39.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Mikulová, I. 2021. Slovenští tvůrci v Městském divadle Zlín. In: Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993. Bratislava, Divadelný ústav, 89-96.

Mikulová, I. 2018. Divadelní festival Setkání Stretnutie ve Zlíně. Historie. Tradice. Současné trendy. In: Mišovic, K., Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. Bratislava, Divadelný ústav, 145-151.