Badatelské zaměření

moderní české drama; teorie dramatu; naratologie

Studium

2012 Česká literatura (FF MU v Brně: Ph.D.)
2011 Divadelní dramaturgie (JAMU v Brně: BcA.)
2005 Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (PdF OU v Ostravě: Mgr.)

Zaměstnání

od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Merenus, A. 2020. Slovník moderního českého dramatu (poznámky ke vzniku jednoho netypického lexikografického projektu). In: Gavura, J., K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 I. Lexikografické a recepčné výzvy. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 32-45.

Merenus, A. 2020. České drama v souřadnicích expresionismu. In: Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A., Expresionistické drama z českých zemí. Praha, Academia, 43-56.

Merenus, A. 2019. Historická poetika českého dramatu jako prostředek pro výzkum narativní kultury (?). In: Merenus, A. – Mikulová, I. – Šotkovská, J., Text a divadlo. Praha, Academia, 165-175.

Merenus, A. – Šotkovská, J. 2019. Ào ěr dé rì hè·dá niè kè. “Wǒmen zǒng shì xuǎnzé cuòwù de yībiān”. In: Stefanova, K., Huàn biàn. Dōng'ōu dāngdài xìjù xuǎn. Shànghǎi, Zhōngguó xìjù chūbǎn shè, 131-143.

Merenus, A. 2018. Slovník moderního českého dramatu. In: Merenus, A., Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 9-12.

Merenus, A. 2017. Cesta Kateřiny Tučkové za bestsellerem. In: Žítkovské bohyně: program Městského divadla Brno. Brno, 13-37.

Merenus, A. 2017. Vystěhovalci aneb Hledání ducha národa v dramatu Lva Blatného. In: Kubíček, T. – Wiendl, J., ‘Vykoupeni z mlh a chaosu...’ : brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno, Moravská zemská knihovna, 274-291.

Merenus, A. 2017. Majitelé klíčů. In: Merenus, A., Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 22-28.

Merenus, A. 2016. Divadelní anabáze Haškových Osudů aneb Každá doba si žádá svého Švejka. In: Podhajský, F., Fikce Jaroslava Haška. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, 225-272.

Merenus, A. 2016. Kterak čeští Honzové vyzráli na nacistické peklo aneb Jinotajná zobrazení války v českém dramatu čtyřicátých let. In: Jungmannová, L., Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis, 134-141.

Merenus, A. 2012. Mnoho povyku pro Heterocosmica aneb Několik poznámek k fikčním světům divadelních inscenací. In: Fořt, B., Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha, Ústav pro českou literaturu, 175-200.

Merenus, A. 2011. Nové hranice vyprávění aneb Vypráví drama příběhy?. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Intermediální poetika příběhu. Praha, Ústav pro českou literaturu, 141-165.

Merenus, A. 2009. Několik literárněteoretických poznámek k novele a dramatu Dům u tonoucí hvězdy. In: Kudrnáč, J. et al., Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno, Host, 175-187.

Články

Merenus, A. – Lollok, M. 2020. The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama. Porównania 27(2), 101-125.

Merenus, A. 2019. Mukařovský o dialogu, dramatu a divadle: revize a recepce. Litikon 4(2), 326-340.

Merenus, A. 2019. Bartoš, Jan. Krkavci. Komedie o třech dějstvích. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 23-30.

Merenus, A. 2016. Výborné divadlo jako hezký film aneb Archeologie filmových Hrátek s čertem. Iluminace 28(2), 77-103.

Merenus, A. 2015. Direktivně řízená kultura aneb Stranickost v kritice Jiřího Hájka. Pulsy : studentská literární revue 2(3), 40-47.

Merenus, A. 2014. Otevírání teatrologie. Pulsy 1(1), 29-33.

Merenus, A. – Kokeš, R. 2014. Rozprava namísto úvodu: Drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 17(1), 267-271.

Merenus, A. 2014. Jak vypráví drama aneb O generativním a inscenačním vypravěči, zcizovaném vyprávění, voice-overu a dalších vyprávěcích strategiích dramatu. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 17(1), 301-314.

Merenus, A. 2013. Geneze a vývojové proměny české dramatizační praxe ve 20. a 21. století pohledem konceptu tří os. Bohemica litteraria 16(2), 113-133.

Merenus, A. 2012. Dva texty dramatu a projektovaný inscenátor. Divadelní revue 23(3), 54-69.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Merenus, A. 2011. Příběh (a) dramatizace. In: Vojtková, M., Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu. 9. ročník studentské (intermediální) konference. Praha, Ústav pro českou literaturu, 20-32.

Ediční práce

Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A. (eds.) 2020. Expresionistické drama z českých zemí. Academia, Praha.

Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.) 2020. Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Merenus, A. (ed.) 2019. Theatralia. Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Masarykova univerzita, Brno.

Merenus, A. (ed.) 2018. Theatralia. Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Masarykova univerzita, Brno.

Merenus, A. (ed.) 2017. Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Masarykova univerzita, Brno.