Badatelské zaměření

česká literatura 1. poloviny 20. století

Studium

2019 Teorie literatury (FF UP v Olomouci, Ph.D.)
2012 Česká filologie a filosofie (FF UP v Olomouci, Mgr.)
2008 Česká a anglická filologie (FF UP v Olomouci, Bc.)

Zaměstnání

od 2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2015–2017 Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Lukáš, M. 2021. Vědomí hry. In: Občan Monte Christo a další prózy. Praha, Academia, 359-368.

Lukáš, M. 2018. Vladislav Vančura. Pekař Jan Marhoul. In: Šámal, P. – Pavlíček, T. – Barborík, V. – Janáček, P., Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti.. Praha, Academia, 150-152.

Lukáš, M. 2018. Konvulze jazyka v době verbální. In: Šulc, J. – Prokop, L. – Říha, I., S iniciálami V.V. Studie, vzpomínky, korespondence, dokumenty. Praha, Památník národního písemnictví, 133-139.

Lukáš, M. 2017. Markéta Lazarová – Od Vančury k Vláčilovi. In: Timko, Š., Česká literatúra a film IV. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 95-106.

Články

Lukáš, M. 2021. Případ Největšího z Pierotů Františka Kožíka. Bohemica Olomucensia 13(1), 84-101.

Lukáš, M. 2021. Nevážně o vážných věcech. Na okraj současné české poezie. Český jazyk a literatura 71(5), 242-246.

Lukáš, M. 2020. Vydání kratších próz Vladimíra Macury. Český jazyk a literatura 70(3), 102-104.

Lukáš, M. 2019. Vraždění života. A2 15(26), 7.

Lukáš, M. – Borzič, A. 2019. Komunikovat básnicky. S Adamem Borzičem o patosu, funkci poezie a Magnesii Liteře. A2 15(11), 20-21.

Lukáš, M. 2019. Touha z alkovny. A2 15(8), 7-7.

Lukáš, M. 2019. Blbcův ukrytý dům. A2 15(11), 6.

Lukáš, M. 2019. Malými, pevnými písmeny. A2 15(14), 7.

Lukáš, M. 2019. Účast v ubohosti. A2 15(23), 7.

Lukáš, M. (ed.) – Jareš, M. 2019. Literatura musí být nekorektní. S Michalem Jarešem o populáru, lovračích a sběvcích. A2 15(25), 6-7.

Lukáš, M. 2019. Fárat s Adolfem. A2 15(17), 9.

Lukáš, M. 2019. Zrazená autonomie. A2 15(20), 7.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Lukáš, M. 2018. Vančurovo pojetí filmové tvorby. In: Timko, Š., Česká literatúra a film V.. Nitra, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 76-86.