Badatelské zaměření

Česká próza a drama po roce 1945; literární kritika po roce 1989; literárněvědná stylistika

Studium

2007–2013 FF MU, obor Český jazyk a literatura (diplomová práce Reflexe současné české prózy v tištěných a internetových periodikách)
2011 studentská mobilita Erasmus: Wien Universität
2013-2018 Ústav české literatury a knihovnictví, doktorské studium (disertační práce Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století)

Zaměstnání

2014–2018 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví
od r. 2014 PdF MU odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury
2015-2018 externí spolupracovník ÚČL AV ČR (Slovník moderního českého dramatu)
od r. 2019 ÚČL AV ČR, Oddělení 20. století a literatury současné (Tým pro výzkum moderního českého divadla)

Ocenění

2018 Cena děkana FF MU za vynikající studentskou závěrečnou práci

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Lollok, M. 2020. Jiří Voskovec a Jan Werich: Vest pocket revue. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Lollok, M. 2020. Nesoustavné výpisky z literárního kritika-hledače JT. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B., Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 189-198.

Články

Merenus, A. – Lollok, M. 2020. The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama. Porównania 27(2), 101-125.

Lollok, M. 2019. Drama válečného zběha. Milíř. Zpravodaj společnosti Jiřího Mahena Roč. 21 (2019), 9-18.

Lollok, M. 2019. Mahen, Jiří. Husa na provázku. 6 filmových libret. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 40-51.