Badatelské zaměření

novodobá česká próza a drama, autoři spirituální literatury

Studium

2002-2010 PGS studium, FF UK, Ústav české literatury a literární teorie
1995-2001 magisterské studium, FF UK, anglistika/amerikanistika - bohemistika

Zaměstnání

2019 do současnosti odborná pracovnice ÚČL, Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné
2011-2019 postdoktorandka (+MD) ÚČL, Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné
2006-2010 doktorandka (+MD) ÚČL, Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné
2001-2006 výuka ČJ, AJ, Gymnázium Jana Nerudy, Praha

Akademické funkce

2020 do současnosti odborný asistent, Katedra církevních dějin a literární historie, KTF UK

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Kudlová, K. 2019. Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou. Subjekt prvorepublikového cestopisu, ideologie a subverze. In: Hrabal, J., Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 209-220.

Kudlová, K. 2014. Protagonisté románů Jana Nováka jako výzva našemu kulturnímu sebepojetí. In: Mainx, O., Literatura jako výzva a apel: kolektivní monografie. Opava, Slezská univerzita, 259-270.

Kudlová, K. 2013. Texty Jáchyma Topola jako východisko divadelních a filmových adaptací. In: Říha, I., Otevřený rány : vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha, Torst, 286-295.

Kudlová, K. 2008. Mimésis a přítomnost v díle Paula Ricoeura. In: Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha, Česká křesťanská akademie, 231-243.

Kudlová, K. 2008. Ženský román po roce 1990. In: Gilk, E. – Neumann, L., Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého, 241-246.

Články

Kudlová, K. 2020. On Fields of Bones, Headsmen and Madonnas: The Symbols and Figures of Central Europe in the Past 25 Years of Jáchym Topol’s Writing. Porównania 27(2), 247-263.

Kudlová, K. 2013. "Blankverse je pro mne dejchání!. Tušivá rozpomnění Václava Renče. Svět literatury 23(48), 115-126.

Kudlová, K. 2011. Postavy, novinářské texty a jejich emblémy (v psaní Terezy Boučkové). World Literature Studies 3 /20/, č. 2 (2011), 96-111.

Kudlová, K. 2007. Zpráva z olomouckého sympozia 2007. Česká literatura 55(4), 617-618.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Kudlová, K. 2010. Případ "autentického" románu. In: Fedrová, S., Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 375-484.

Kudlová, K. 2008. Texty Jáchyma Topola jako východisko filmových a divadelních inscenací. In: Schneider, J. – Krausová, L., Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc, Univerzita Palackého, 71-76.