Badatelské zaměření

Dějiny české literatury 19. století, obrození, epická poezie 1. poloviny 19. století

Studium

2008 Dějiny novější české literatury (FF JCU v Českých Budějovicích, Ph.D.)
2004 Český jazyk a literatura – Historie (FF MU v Brně; Mgr.)

Zaměstnání

od r. 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Oddělení literatury 19. století
od r. 2010-20182015 Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta UK, Katedra české literatury

Akademické funkce

2010-2015 tajemnice Ústavu pro českou literaturu, AV ČR, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Krejčová, I. 2020. Předmluva. In: Kytice. Praha, Euromedia Group, 5-9.

Krejčová, I. 2016. Konflikt ducha a meče: tematizace husitských válek v básnických skladbách Jana Erazima Vocela. In: Jaluška, M. – Soukup, D., Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 146-159.

Krejčová, I. 2012. Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtu národní literatury. In: Tureček, D., České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 155-192.

Články

Krejčová, I. – Píša, P. 2015. Hledání průniků loajalit. Česká literatura 63(3), 484-489.

Krejčová, I. 2014. Jungmanns Ideal der Nationalliteratur im Kontext der Zeitgenössischen deutschen Vorstellungen einer modernen Nationalkultur. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1/2 (2014), 225-244.

Wögerbauer, M. (ed.) – Krejčová, I. 2011. Spuren des Nibelungenlieds in Jan Erazim Vocels Přemyslovci (1839). Germanoslavica 22(1), 30-46.

Krejčová, I. 2010. Rukopis královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Česká literatura 58(4), 425-443.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Krejčová, I. 2016. "Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín. In: Petrbok, V. – Petrasová, T. – Machalíková, P., Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 213-223.

Krejčová, I. 2011. Vina a trest ve Vocelově Harfě. In: Peisertová, L. – Petrbok, V. – Randák, J., Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha, 261-267.