Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; surrealismus; literatura a umění; česká literatura a francouzský kontext; lexikografie

Studium

2008 Dějiny novější české literatury (FF JČU v Českých Budějovicích: Ph. D.)
2004 český jazyk a literatura - francouzský jazyk a literatura (PF JČU v Českých Budějovicích: Mgr.)

Zaměstnání

od roku 2008 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Košnarová, V. 2019. Variace na hlásku m. Úvahy nad texty Věry Linhartové. Torst, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Košnarová, V. 2015. Kouzelník s hračkami, hledač nových krás. Básnické dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy.. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Košnarová, V. 2013. Ztracen v dějinách. Spisovatel Jan M. Kolár. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Košnarová, V. 2020. Podivný spisovatel Luc Dietrich. In: Luc Dietrich. Rostlinné emblémy. Praha, Malvern, 67-88.

Košnarová, V. 2016. Blábol bez každého smyslu je snad nejblíž tušenému chvění. Variace na úvahu Daniely Hodrové „Stanu se sebou, stanu-li se řečí“.. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i.

Košnarová, V. 2015. Podnikatelský experiment : návrat románového sešitu v druhé polovině šedesátých let. In: V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu, 1283-1294.

Košnarová, V. 2014. Stanislav Dvorský : oblast ticha. In: Fialová, A., V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 211-217.

Košnarová, V. 2011. Přitakání životu až k smrti. Zahraniční erotická literatura v českých překladech 1989-2009. In: Kopáč, R. – Schwarz, J., Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha, Artes Liberales, 147-177.

Košnarová, V. 2010. "U vody stopen v klínu klín". Máchovské parafráze v textech Věry Linhartové. In: Haman, A. – Kopáč, R., Mácha redivivus 1810-2010. Praha, Academia, 261-278.

Články

Košnarová, V. 2020. Knjiženo stvaralaštvo čudnovatih českih likovnih umjetnika bez šale. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 61-74.

Košnarová, V. 2018. Pulzující kosmos: nad knihou Michala Ajvaze Kosmos jako sebeutváření. Česká literatura 66(4), 563-578.

Košnarová, V. 2017. No man‘s land? Bibliofilie VŠUP z šedesátých let jako možnost specifické alternativní publikace. Česká literatura 65(1), 72-89.

Košnarová, V. 2016. Surrealistické stopy (z) okrajů aneb Možná kapitola z dějin jednoho žánru. Česká literatura 64(1), 35-66.

Košnarová, V. 2016. Eros, Morfeos, Thanatos: Maurice Blanchot, Věra Linhartová a jiní blízcí-vzdálení. Svět literatury 26(54), 90-106.

Košnarová, V. 2014. Pařížská léta Otty Mizery. Několik drobných poznámek. Česká literatura 62(5), 774-784.

Košnarová, V. 2014. Vysoká hra stále živá. Pokus o českou renesanci francouzského básníka, prozaika a fotografa Luca Dietricha. Svět literatury 24(50), 166-185.

Košnarová, V. 2014. Hlasy bez rámů. Krajské nakladatelství Růže ve věku konkrétní iracionality. Soudobé dějiny 20(3), 315-339.

Košnarová, V. 2012. Masky touhy: úvaha ajvazovská. Česká literatura 60(4), 517-542.

Košnarová, V. 2011. Le rêve comme ouverture et multiplicité d´existence: la recherche d´une „autre“ realité dans les textes de Věra Linhartová“. Revue des études slaves 82(3), 479-493.

Košnarová, V. 2010. "Protože mám jenom svůj hlas..." (Rozhlasové hry Věry Linhartové). Bohemica Olomucensia 2(1), 218-225.

Košnarová, V. 2010. Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří). Česká literatura 58(2), 218-230.

Košnarová, V. 2009. Protrpět se k slasti. Host 25(6), 73-78.

Košnarová, V. 2009. Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové. Česká literatura 57(5), 623-650.