Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; surrealismus; literatura a umění; česká literatura a francouzský kontext; lexikografie

Studium

2008 Dějiny novější české literatury (FF JČU v Českých Budějovicích: Ph. D.)
2004 český jazyk a literatura - francouzský jazyk a literatura (PF JČU v Českých Budějovicích: Mgr.)

Zaměstnání

od roku 2008 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Košnarová, V. 2024. Na okraj literární tvorby českých výtvarníků. Academia, Praha.

Košnarová, V. 2019. Variace na hlásku m. Úvahy nad texty Věry Linhartové. Torst, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Košnarová, V. 2015. Kouzelník s hračkami, hledač nových krás. Básnické dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy.. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Košnarová, V. 2013. Ztracen v dějinách. Spisovatel Jan M. Kolár. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Košnarová, V. 2020. Podivný spisovatel Luc Dietrich. In: Luc Dietrich. Rostlinné emblémy. Praha, Malvern, 67-88.

Košnarová, V. 2016. Blábol bez každého smyslu je snad nejblíž tušenému chvění. Variace na úvahu Daniely Hodrové „Stanu se sebou, stanu-li se řečí“.. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i.

Košnarová, V. 2015. Podnikatelský experiment : návrat románového sešitu v druhé polovině šedesátých let. In: V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu, 1283-1294.

Košnarová, V. 2014. Stanislav Dvorský : oblast ticha. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 211-217.

Košnarová, V. 2011. Přitakání životu až k smrti. Zahraniční erotická literatura v českých překladech 1989-2009. In: Kopáč, R. – Schwarz, J. (eds.), Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha, Artes Liberales, 147-177.

Košnarová, V. 2010. "U vody stopen v klínu klín". Máchovské parafráze v textech Věry Linhartové. In: Haman, A. – Kopáč, R. (eds.), Mácha redivivus 1810-2010. Praha, Academia, 261-278.

Články

Košnarová, V. 2022. Richard Weiner stále aktuální aneb Nad dvěma novými weinerovskými edicemi. Česká literatura 70(2), 183-200. DOI: 10.51305/cl.2022.02.03

Košnarová, V. 2021. V labyrintu zvuků aneb Několik poznámek k poeticko-hudebním albům Škrábanice a Zaškrábnutí Jaromíra Typlta a Michala Rataje. Česká literatura 69(6), 739-760. DOI: 10.51305/cl.2021.06.02

Košnarová, V. 2020. Knjiženo stvaralaštvo čudnovatih českih likovnih umjetnika bez šale. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 61-74.

Košnarová, V. 2018. Pulzující kosmos: nad knihou Michala Ajvaze Kosmos jako sebeutváření. Česká literatura 66(4), 563-578.

Košnarová, V. 2017. No man‘s land? Bibliofilie VŠUP z šedesátých let jako možnost specifické alternativní publikace. Česká literatura 65(1), 72-89.

Košnarová, V. 2016. Surrealistické stopy (z) okrajů aneb Možná kapitola z dějin jednoho žánru. Česká literatura 64(1), 35-66.

Košnarová, V. 2016. Eros, Morfeos, Thanatos: Maurice Blanchot, Věra Linhartová a jiní blízcí-vzdálení. Svět literatury 26(54), 90-106.

Košnarová, V. 2014. Pařížská léta Otty Mizery. Několik drobných poznámek. Česká literatura 62(5), 774-784.

Košnarová, V. 2014. Vysoká hra stále živá. Pokus o českou renesanci francouzského básníka, prozaika a fotografa Luca Dietricha. Svět literatury 24(50), 166-185.

Košnarová, V. 2014. Hlasy bez rámů. Krajské nakladatelství Růže ve věku konkrétní iracionality. Soudobé dějiny 20(3), 315-339.

Košnarová, V. 2012. Masky touhy: úvaha ajvazovská. Česká literatura 60(4), 517-542.

Košnarová, V. 2011. Le rêve comme ouverture et multiplicité d´existence: la recherche d´une „autre“ realité dans les textes de Věra Linhartová“. Revue des études slaves 82(3), 479-493.

Košnarová, V. 2010. Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří). Česká literatura 58(2), 218-230.

Košnarová, V. 2010. "Protože mám jenom svůj hlas..." (Rozhlasové hry Věry Linhartové). Bohemica Olomucensia 2(1), 218-225.

Košnarová, V. 2009. Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové. Česká literatura 57(5), 623-650.

Košnarová, V. 2009. Protrpět se k slasti. Host 25(6), 73-78.