Badatelské zaměření

česká historie a literatura 20. století, bibliografie

Studium

od 2014 Ústav českých dějin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta PhD.)
2012 Český jazyk a literatura – Historické vědy (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Mgr.)

Zaměstnání

od 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR – Česká literární bibliografie (bibliografka)
2014-2016 Archiv bezpečnostních složek – agenda třetího odboje (referent)
2011-2014 Ústav jazykové a odborné přípravy (lektorka)
2010-2015 Projekty Evropské unie – správné používání českého jazyka; Hradec Králové (lektorka)
2007-2008 Ústav pro jazyk český AV ČR (lexikografka)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Články

Kordíková, M. 2016. Deml mezi kruhy. Česká literatura 64(5), 795-797.

Kordíková, M. 2016. Ostrava není Praha!. Česká literatura 64(6), 982-984.