Badatelské zaměření

české drama a divadlo po roce 1948, teorie dramatu, teorie divadla, ediční činnost

Studium

1986–1990 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, speciální pedagogika
1990–1995 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, divadelní věda
1995–1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, komparatistika
1995–2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, divadelní věda (doktorské studium)

Zaměstnání

2009 vědecká pracovnice Oddělení literatury 20. století, resp. Oddělení 20. století a literatury současné (teatrologický tým) ÚČL AV ČR
1998 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury, resp. Oddělení poetiky textu ÚČL AV ČR (2004-2007 vedoucí oddělení)
1999-2002 vědecká tajemnice ÚČL AV ČR
2002-2007 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK (teorie dramatu a divadla)
2005-2006 zástupce vedoucího Katedry divadelní vědy FF UK

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Jungmannová, L. 2018. Václav Havel. Zahradní slavnost (1963). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Host, Brno.

Jungmannová, L. – Vodička, L. 2016. České drama v letech 1989-2010. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,, Praha.

Jungmannová, L. 2014. Příběhy obyčejných šílenství : "nová vlna" české dramatiky po roce 1989. Akropolis, Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Mocná, D. – Peterka, J. 2004. Encyklopedie literárních žánrů. Paseka, Praha.

Hodrová, D. – Jungmannová, L. – Vangeli, N. – Mukařovský, J. 2001. -na okraji chaosu-. Poetika literárního díla 20. století. Torst, Praha.

Kapitoly v knihách

Jungmannová, L. 2021. Krejča, Otomar (1921-2009). In: Delsol, C. – Nowicki, J., La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 714-715.

Jungmannová, L. 2020. Play Drábek!. In: Jungmannová, L., Play Drábek. Hry a adaptace z let 2010-2020. Praha, Akropolis, 570-573.

Jungmannová, L. 2019. Divadelník Václav Havel. In: Žebrácká opera. Brno, Městské divadlo Brno, 91-113.

Jungmannová, L. 2019. „Kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp!“. In: Žebrácká opera. Brno, Městské divadlo Brno, 37-57.

Jungmannová, L. 2018. Dialog. In: Přibáň, M. et al., Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 150-152.

Jungmannová, L. 2017. “New (Czech) Drama” and Postdramatic Theatre. In: Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D., Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha, NAMU, 273-280.

Jungmannová, L. 2017. Komentář. In: Havel, V. – Jungmannová, L., Hry. Brno, Host, 529-543.

Jungmannová, L. 2015. Dvě generace současných českých dramatiček. In: Hala, K. – Vlčková, O. – Šťastná, D., Ženy - divadlo - dějiny. Pardubice, Univerzita Pardubice, 55-60.

Jungmannová, L. 2014. Předběžná zpráva o příbězích obyčejného šílenství. In: Zelenka, P. – Jungmannová, L., Obyčejná šílenství. Praha, Akropolis, 313-317.

Jungmannová, L. 2013. "Řečnej člověk" Pavel Landovský. In: Landovský, P., Hodinový hoteliér a jiné hry. Praha, Akropolis, 319-330.

Jungmannová, L. 2013. Dramatička píšící o ženách a (nejen) pro ženy. In: Tošovský, J., Lenka Lagronová, Z prachu hvězd. Praha, Národní divadlo, 20-27.

Jungmannová, L. 2013. Pohádka o Drábkovi. In: Drábek, D., Dětem!. Praha, Akropolis, 177-181.

Jungmannová, L. 2012. Svůj vlastní experiment. In: Sidon, K. – Jungmannová, L., Dramata. Praha, Akropolis, 387-394.

Jungmannová, L. 2012. Václav Havel vzdálen (i blízek) divadlu. In: Freimanová, A., O divadle. Praha, Knihovna Václava Havla, 661-665.

Jungmannová, L. 2011. Jak to všechno začalo. Havlovy první profesionální dramatické texty. In: Havel, V., Motomorfózy. Praha, Galén, 59-62.

Jungmannová, L. 2011. Dienstbierovy ostrůvky autentické paměti. In: Dienstbier, J., O hostitelích a hostech. Praha, Galén, 271-277.

Jungmannová, L. 2011. Smutek zlobivého děcka. In: Drábek, D., Aby se Čechům ovary zachvěly. Praha, Akropolis, 321-325.

Jungmannová, L. 2010. Stereotyp a rituál, dramatické prostředky Lenky Lagronové. In: Lagronová, L. – Jungmannová, L., Hry. Brno, Větrné mlýny, 421-427.

Jungmannová, L. 2010. Velkou historii ordinovala svým hrám Milada Součková. In: Kolihová Havlíková, L., Program Národního divadla k inscenaci hry Milady Součkové Historický monolog. Praha, Národní divadlo, 43-51.

Jungmannová, L. 2008. Wańkowskie paradoksy. In: Havel, V. – Landovský, P. – Kohout, P. – Dienstbier, J., W roli głównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 5-16.

Jungmannová, L. 2007. Egon Bondy dramatik. In: Klestilová, I., Bouda Bondy. Praha, Národní divadlo, 26-35.

Jungmannová, L. 2007. Od Orfea ke Krytovému divadlu. In: Klestilová, I., Bouda Bondy. Praha, Národní divadlo, 37-41.

Jungmannová, L. 2007. Bondyho cesta do Národního. In: Bondy, E. – Jungmannová, L. – Kopáč, R., Hry. Praha, Akropolis, 279-289.

Jungmannová, L. 2006. Paradoxy s Vaňkem. In: Šulc, J., V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha, Academia, 383-399.

Jungmannová, L. 2006. Co se stalo, když Nora poprvé opustila manžela, aneb Ibsenova Nora jako feministický diskurs. In: Stehlíková, K., Ipse ipsa Ibsen : Sborník ibsenovských studií. Soběslav, Nakladatelství Elg, 74-93.

Jungmannová, L. 2006. Totaliaryzm i "coolness" - jak to pogodzić?. In: Krauze, K., Opowieści o zwyczajnym szaleństwie. Antologia najnowszej dramaturgii czeskiej. Wroclaw, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroclawskie Wydawnictwo Oświatowe, 5-16.

Jungmannová, L. 2005. Čas v dramatu. In: Hodrová, D. – Hrbata, Z. – Vojtková, M., Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst, 245-313.

Jungmannová, L. 2005. Interpretace Čechovových her v režiích Petra Lébla v Divadle Na zábradlí. In: Hříbková, R. – Hrabalová, M., Jak čteme ruské klasiky. Praha, Národní knihovna České republiky, 17-23.

Jungmannová, L. 2005. Bůh do domu aneb Škvorecký dramatik. In: Přibáň, M., Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie, 237-243.

Jungmannová, L. 2004. Doslov aneb Řada neznámých. In: Legátová, K., Posedlá a jiné hry. Praha, Paseka, 160-166.

Jungmannová, L. 2003. Žena jednající. K zobrazení ženy v dramatice 20. století. In: Kalivodová, E. – Knotková-Čapková, B., Ponořena do Léthé. Praha, FFUK, 141-147.

Jungmannová, L. – Kopta, . 2001. Neoficiální dramatika v letech 1945-1990. Dramatika silného hrdiny. In: Kopta, .., Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 461-474.

Články

Jungmannová, L. 2021. Rozhlasová hra a/nebo rozhlasová inscenace? Poznámky k teorii takzvané slovesné tvorby. Česká literatura 69(4), 453-476.

Jungmannová, L. 2020. Protektorátní rozhlasová hra a inscenace – “bílé místo” i “stigma”. Divadelní revue 31(3), 7-22.

Jungmannová, L. 2018. Postdramatické divadlo jako pojem aneb Postteatrologie. Divadelní revue 29(1), 52-59.

Jungmannová, L. 2017. „Diderot miloval mystifikace“, a co Milan Kundera?. Česká literatura 65(2), 235-256.

Jungmannová, L. 2017. Nové české drama: Identita je "in" aneb Portréty a úchylky. Host 33(9), 48-51.

Jungmannová, L. 2017. Poznámky k tvorbě Víta Peřiny. „Hrnky brnky“, „Bzzz“, „Pšt“, „Ťuk“ a „Frrr“!. Loutkář -, č. 3 (2017), 55-57.

Jungmannová, L. 2015. Jak to bylo s Motýlem na anténě?. Divadelní revue 26(3), 68-73.

Jungmannová, L. 2015. Dramatika Václava Havla a transtextovost. Divadelní revue 26(1), 115-118.

Jungmannová, L. 2012. Dramatizace je "in": K dramatizaci a literární adaptaci. Host 28(4), 43-46.

Jungmannová, L. 2011. Zrození Zahradní slavnosti z Havlových literárních počátků. Divadelní revue 22(3), 7-29.

Jungmannová, L. 2010. Dramatika Davida Drábka aneb Kritika mcdonaldizace. Bohemica Olomucensia 2(4), 145-148.

Jungmannová, L. 2010. Převod řeči do nemluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Česká literatura 58(2), 231-238.

Jungmannová, L. 2009. Počátky geneze Zahradní slavnosti. Divadelní revue 20(4), 17-31.

Jungmannová, L. 2009. Málo českých dramatiček? Ženské drama mezi sebepoznáním a sociální tematikou. A2 5(12), 14-15.

Jungmannová, L. 2009. Ela a Hela stopují po padesáti letech. A2 5(14), 27-27.

Jungmannová, L. 2008. Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Česká literatura 56(1), 47-59.

Jungmannová, L. 2007. Nová vlna české dramatiky. Host 23(7), 16-17.

Jungmannová, L. 2006. Jak napsat hru nové vlny. A2 kulturní týdeník 2(12), 16-17.

Jungmannová, L. 2005. Interpretace Čechovových her v režiích Petra Lébla v Divadle Na zábradlí. Svět literatury Roč. 31, - (2005), 149-153.

Jungmannová, L. 2004. Neoficiální, nezávislá, paralelní, alternativní, nelegální, druhá, jiná, nelicencovaná, samizdatová, ineditní, undergroundová, podzemní..., ale naše. Divadelní revue 15(3), 3-11.

Jungmannová, L. 2002. Čas a maska v Konci masopustu. Divadelní revue 13(3), 34-45.

Jungmannová, L. 2001. Mýtus o třech jednotách aneb Hledání pachatele. Divadelní revue 12(3), 3-8.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jungmannová, L. 2015. Jak to vlastně bylo? - Geneze Zahradní slavnosti (1960-1963). In: Jungmannová, L., Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla. Praha, Knihovna Václava Havla, 11-17.

Jungmannová, L. 2010. Zakázaná dramatika. Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948-1989. In: Jungmannová, L., Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 131-142.

Jungmannová, L. 2007. Tematické konstanty v díle Lenky Lagronové. In: Labyrint ženského literárního světa. Praha, Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 135-139.

Jungmannová, L. 2006. Podzemní kultura prizmatem sepětí moci a ideologie. In: Komenda, P., Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 211-215.

Jungmannová, L. 2006. Svět v dramatice Václava Havla. In: Fedrová, S., Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 473-484.

Jungmannová, L. 2002. Divadlo jako (národní) morální instituce. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 255-258.

Jungmannová, L. 2002. Obraz divadla v české divadelní kritice sedmdesátých a osmdesátých let. In: Život je jinde?. Praha, Ústav pro českou literaturu, 329-336.

Ediční práce

Jungmannová, L. (ed.) 2021. Neoficiální drama z komunistické totality. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A. (eds.) 2020. Expresionistické drama z českých zemí. Academia, Praha.

Jungmannová, L. (ed.) – Kainar, J. 2019. Ubu se vrací a jiné hry. Akropolis, Praha.

Jungmannová, L. (ed.) 2016. Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře. ÚČL AV ČR, Praha.

Jungmannová, L. – Šulc, J. (eds.) – Havel, V. 2013. Antikódy. Knihovna Václava Havla, Praha.