Badatelské zaměření

Raně novověké drama; novolatinské drama

Studium

2002-2010 Divadelní věda (FF UK Praha, Ph.D.)
1995-2002 Divadelní věda (FF UK Praha, Mgr.)
1994-2001 Francouzština (FF UK Praha, Mgr.)
1994-2001 Klasická filologie (FF UK Praha, Mgr.)

Zaměstnání

od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
2001-2011 Institut umění-Divadelní ústav Praha

Ocenění

2011 2. místo v soutěži Jiřího Levého pro mladé překladatele (kategorie poezie)
2002 1. místo v soutěži o Cenu Václava Königsmarka (kategorie magisterských diplomových prací)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Bobková, K. et al. 2015. Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Jacková, M. – Valentová-Bobková, K. 2021. Japan and the Japanese in Jesuit School Plays from the Bohemian Province of the Society of Jesus. In: Oba, H. – Watanabe, A. – Schaffenrath, F. (eds.), Japan on the Jesuit Stage. Transmissions, Receptions, and Regional Contexts. Leiden, Brill, 189-232. DOI: 10.1163/9789004448902_007

Jacková, M. 2019. Comment dramatiser le récit biblique. In: Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. (eds.), Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage. Eger, Líceum Kiadó, 9-19.

Jacková, M. 2018. Der Verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz. In: Zand, G. – Newerkla, S. (eds.), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, Host, 275-290.

Jacková, M. 2016. Prologues, Choruses and Epilogues in Jesuit School Plays from Provincia Bohemia SJ. In: Demeter, J. – Júlia, K. (eds.), A szövegtől a szcenikáig Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Eger, Liceum Kiadó, 31-43.

Jacková, M. 2016. Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême. In: Ducreux , M. (ed.), Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l’Europe des Habsbourg. Liège, Presses universitaires de Liège, 211-219.

Jacková, M. 2011. Od alegorií k závistivým vrstevníkům (Postava světce ve vybraných jezuitských hrách). In: Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí, OFTIS, 19-31.

Jacková, M. 2011. Plautus v jezuitském podání - několik poznámek ke hře P. Janovky "Vita humana comoedia". In: Šípová, P. – Spívalová, M. – Jiřík, J. (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková. Praha, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 111-116.

Články

Jacková, M. 2020. Bumbálek a paní Malenka. Netypický hrdina jedné netypické jezuitské hry o jednodenním králi. Divadelní revue 31(3), 99-101.

Jacková, M. 2019. Jest krygsman a jest v něm srdce jako džber aneb Známá neznámá hra o Samsonovi. Divadelní revue 30(2), 37-48.

Jacková, M. 2019. Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi. Česká literatura 67(6), 827-848.

Jacková, M. – Jakubcová, A. – Ludvová, J. – Trávníčková, M. 2018. Poklady v pozůstalosti Jana Vondráčka. Divadelní revue 29(2), 45-66.

Jacková, M. 2016. The End of School Year on the Stage of Jesuit Schools in the Bohemian Province. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia 31(2), 125-135.

Jacková, M. 2016. Tři jezuitské hry o třech křesťanských bratrech a jedné turecké princezně. Divadelní revue 27(2), 133-149.

Jacková, M. – Bočková, A. – Bobková, K. 2016. Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích. Nová ediční řada ve světle bádání o školském divadle raného novověku. Sambucus: práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky -, č. 11 (2016), 119-144.

Bobková, K. – Jacková, M. 2015. Saint Francis Xavier on Jesuit School Stages of the Bohemian Province. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia 25(2), 135-155.

Jacková, M. 2014. Divadlo, Bible a škola. Biblické hry v raném novověku. Český jazyk a literatura 64(4), 177-184.

Jacková, M. 2014. Amabimus nos! Láska, žárlivost a nenávist na jevištích jezuitských gymnázií. Cornova 4(1), 21-30.

Jacková, M. 2012. Mezi duchovním a světským (Jezuitské školské drama v Praze kolem poloviny 18. století). Cornova 2(1), 49-64.

Jacková, M. 2011. Jezuitští dramatici - mezi povinností a uměleckou tvorbou. Folia Historica Bohemica 26(1), 117-130.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jacková, M. 2018. Jesuit school plays from provincia bohemia SJ written for grammar classes. In: Steiner-Weber, A. – Römer, F. (eds.), Acta conventus Neo-latini Vindobonensis. Leiden, Brill, 369-378. DOI: 10.1163/9789004361553

Bobková, K. – Jacková, M. 2014. František Xaverský na školních scénách české jezuitské provincie. In: Štěpánek, P. (ed.), Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 45-58.

Ediční práce

Jacková, M. – Linka, J. (eds.) 2021. Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích. Scriptorium – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jacková, M. (ed.) 2016. Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií. Academia, Praha.