Badatelské zaměření

česká literatura 19. a 20. století; vztahy mezi uměním, filozofií a vědou

Studium

2000–2005 Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mgr.)
2005–2006 Němčina jako cizí jazyk, germanistika, slavistika, Friedrich-Schiller-Universität Jena
2005–2009 Dějiny novější české literatury, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Ph.D.)

Zaměstnání

2006–2010 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Akademické funkce

od 2011 Ediční rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (member)
od 2016 Didaktické studie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (člen redakční rady)

Ocenění

2015 Prémie Otto Wichterleho

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Hrdina, M. 2015. Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Academia, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Hrdina, M. – Piorecká, K. 2014. Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885. In: Dobiáš, D. – Fránek, M. – Krejčová, I. – Piorecká, K., Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Praha, Academia, 203-244.

Hrdina, M. 2012. Romantismus v české literární historii. In: Tureček, D., České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 44-91.

Hrdina, M. 2012. Literárněhistorický pojem „romantismus“. In: Tureček, D., České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 13-43.

Články

Hrdina, M. 2021. Z literárního muzea. Sofie Podlipská. Český jazyk a literatura 71(4), 205-207.

Hrdina, M. 2021. Autonomizace české literatury. Historické vymezení události a zkoumání jejího průběhu na příkladu kritiky. Česká literatura 69(1), 5-32.

Hrdina, M. 2020. K otázce terminologie dějin literatury ve školní literární výchově. Český jazyk a literatura 70(3), 112-115.

Hrdina, M. 2019. Hanuš Věnceslav Tůma ve sporu s pražskou kritikou. Bohemica litteraria 22(2), 109-129.

Futtera, L. – Hrdina, M. (eds.) – Dlask, J. 2019. Na malém literárním poli má kritika enormní význam. Bohemica litteraria 22(2), 159-165.

Hrdina, M. – Fránek, M. 2019. Editorial. Bohemica litteraria 22(2), 6-7.

Hrdina, M. 2019. Poznámky k Charyparovu pojetí ideálního realismu. Česká literatura 67(3), 347-350.

Hrdina, M. 2014. Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu. Bohemica litteraria 17(1), 183-203.

Hrdina, M. 2014. Dobývání nevyslovitelného v listech Irmy Geisslové a Sofie Podlipské. Tvar 25(11), 16-17.

Hrdina, M. 2014. Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy. Česká literatura 62(3), 372-394.

Hrdina, M. 2013. Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 45(2013), 32-52.

Hrdina, M. 2012. Erbenova báseň Kytice ve výuce českého jazyka a literatury. Didaktické studie 4(1), 65-68.

Hrdina, M. 2011. Termíny „romantismus“ a „romantika“ jako součást výuky českého jazyka a literatury. Didaktické studie 3(1), 61-68.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Hrdina, M. 2021. „Freiheit in der Kunst“. Zur Frage der Autonomie der Literaturfelder in Mitteleuropa. In: Hölter, A. – Teichgräber, S. – Ferstl, P., Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft. Berlin, Weidler, 213-222.

Hrdina, M. 2021. Básníkovo okno do času. Nuda jako zamlčený činitel uměleckého zrání Jaroslava Vrchlického. In: Bendová, E. – Hojda, Z., Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 31-41.

Hrdina, M. 2020. “Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život…” Napětí mezi historismem a regionalismem na příkladu Zbudovských blat.. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T., Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 139-149.

Hrdina, M. 2018. Objev vnitřního světla v duši moderního člověka. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M., Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 78-88.

Hrdina, M. 2017. Propast a chrám. Metaforika chaosu a řádu v české poezii sedmdesátých let. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 182-198.

Hrdina, M. 2017. Na vlnách života. Literární topos taneční zábavy v polovině sedmdesátých let 19. století. In: Faktorová, V. – Pácalová, J. – Urválková, Z., Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 155-164.

Ediční práce

Hrdina, M. (ed.) 2017. Šeřík a růže : korespondence Irmy Geisslové a Sofie Podlipské, 1883-1897. Academia, Praha.

Další odborné aktivity

Od roku 2013 účast na přípravě mezioborových sympozií, která se konají v Plzni. Od roku 2018 podíl na činnosti ústřední komise Olympiády v českém jazyce.