Badatelské zaměření

Literární teorie, komparatistika, sémiotika, kulturní studia

Studium

1972-1978 francouzština a čeština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1975-1976 francouzská literatura, Faculté des Lettres, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
1978 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1983 CSc., Ústav pro českou a světovou literaturu, Československá akademie věd
1997 docent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2010 profesor, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Zaměstnání

1981 - 1993 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
1993 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1998 - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
2002 - 2013 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Akademické funkce

2005 - člen oborové rady doktorského studia - komparatistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2010 - člen oborové rady doktorského studia - estetika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2013 - člen oborové rady doktorského studia - česká literatura, Pedagogická fakulty Univerzity Hradec Králové

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Host, Brno.

Podhajský, F. et al. 2016. Fikce Jaroslava Haška. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Hrbata, Z. – Procházka, M. 2005. Romantismus a romantismy : Pojmy, proudy, kontexty. Karolinum, Praha.

Hrbata, Z. 1999. Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. H & H, Jinočany.

Housková, A. – Hrbata, Z. 1993. Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Ústav pro českou a světovou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Hrbata, Z. 2021. Místo úvodu. In: Putování s obrázky. Nymburk, Vega-L, 3-4.

Hrbata, Z. 2020. Poznámky ke komparativní poetice. In: Borisov, B., V bezkraja večen i nezrim. Jubileen sbornik, posveten na prof. Žoržeta Čolakova. Plovdiv, Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarskij“, 27-36.

Hrbata, Z. 2016. Obrazy George Sandové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 255-265.

Hrbata, Z. 2014. Komentář k novému vydání Cesty do Itálie. In: Ibrahim, R. – Stich, A., Vznešenost přírody ; Cesta do Itálie. Praha, Host, 539-568.

Hrbata, Z. 2013. O poetice Kapitána Fracasse. In: Pilný, O. – Horová, M., 'Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 74-86.

Hrbata, Z. 2012. Zauvahi do komparativistiki. In: Hrytsyk, L., Zachid – schid: osnovni tendenščiji rozvytku sucasnoho porivnjalnoho literaturoznavstva. Donetsk, Landon, 48-52.

Hrbata, Z. 2006. Roviny metafor v myšlení. In: Král, O. – Hrbata, Z., Různost rozhovorů: (Poezie - Filosofie - Věda). Praha, Malvern pro oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, 107-125.

Hrbata, Z. 2006. Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna. In: Fedrová, S., Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 337-345.

Hrbata, Z. 2004. Cesty a příběhy kavalírů. In: Král, O. – Hrbata, Z., Cesty: Pojem - Metafora - Žánr. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 53-75.

Hrbata, Z. 2001. Cesty. In: Mukařovský, J., Kultura a místo. Studie z komparatistiky III. Pardubice, nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 21-50.

Hrbata, Z. – Procházka, M. 2001. Pozdní nebo opožděný romantismus? Česká poezie druhé poloviny 19. století a další vývoj romantismu v západní Evropě. In: Mukařovský, J., Česká literatura na konci tisíciletí I. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 191-199.

Hrbata, Z. – Kopta, . 2001. Chateaubriand en Boheme. In: Kopta, .., Chateaubriand. Paris, Prague, Venise, Presses Universitaires Blaise Pascal, 73-86.

Články

Hrbata, Z. – Jaluška, M. 2020. Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů. Slovo a smysl 17(34), 15-47.

Hrbata, Z. 2019. Texty a paratexty. Styl Zeyerových autorských úvodů k epice. Bohemica Olomucensia 11(1), 180-213.

Hrbata, Z. 2019. (Nejen) k ideálnímu realismu. Česká literatura 67(3), 343-346.

Hrbata, Z. 2019. K hlubinným souvislostem. In memoriam V. S.. Svět literatury 29(60), 154-157.

Hrbata, Z. 2017. Goethovy italské krajiny. Svět literatury 27(55), 67-82.

Hrbata, Z. 2015. Kontinuita a transformace básnictví : k Baudelairově i Gautierově poetice. Svět literatury 25(51), 67-83.

Hrbata, Z. 2014. "Le panache blanc" - bílý chochol na klobouku : gaskoňští kadeti a emblémy Cyrana z Bergeraku. Slovo a smysl 11(21), 109-118.

Hrbata, Z. 2014. Groteskno Haškových cestovních povídek. Slovenská literatúra 61(3), 181-198.

Hrbata, Z. 2012. Empirická krajina v románové krajinné vizi. Reprezentace prostoru v Balzakových Šuanech. Svět literatury 22(45), 218-241.

Hrbata, Z. 2008. Dílčí úvaha o myšlení Zdeňka Mathausera. Svět literatury 18(37), 187-198.

Hrbata, Z. 2007. Barthesovy formy dějin. Česká literatura 55(6), 810-814.

Hrbata, Z. 2006. Jít a vidět - rytmus pohybu a metamorfózy psaní. Tvar 17(3), 6-7.

Hrbata, Z. 2006. Aspekty prostoru v Máchových Cikánech. Česká literatura Roč. 54, 2/3 (2006), 186-197.

Procházka, M. – Hrbata, Z. 2003. Deskriptivní poezie - žánry, diskursy, reprezentace: K problému heterogennosti (nejen) v preromatismu. Svět literatury Roč. 13, 26/27 (2003), 7-38.

Hrbata, Z. 2003. Od konstrukce struktur a systemizace díla ke čtení a k prodlužování textu. (Několik poznámek k metaforičnosti dekonstrukce a pluralizace textu). Česká literatura 51(5), 570-579.

Hrbata, Z. – Procházka, M. 2001. Epopej a ironie. K problémům pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století. Svět literatury 21/22 (2001), 33-82.

Hrbata, Z. 1999. In memoriam: Vladimír Macura. Litteraria Pragensia 9(17), 90-92.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Hrbata, Z. 2019. Časnost romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 191-201.

Hrbata, Z. 2017. Válkou k objevům. Denonova cesta za uměním. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 239-251.

Hrbata, Z. 2014. Thespidova kára. In: Jedličková, A., O popisu. Praha, Akropolis, 110-126.

Hrbata, Z. 2014. The chariot of Thespis. In: Jedličková, A., On Description. Praha, Akropolis, 116-133.

Hrbata, Z. 2014. „Slavovlašská“ Itálie a „naši předci Galové“. Komparativní pohled na některé konstrukty slovanománie a keltománie. In: Hrdina, M. – Piorecká, K., Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 146-156.

Hrbata, Z. 2011. Poslední den odsouzence. In: Peisertová, L. – Petrbok, V. – Randák, J., Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha, 243-249.

Hrbata, Z. 2010. Subjekt in articulo mortis a tváří v tvář přírodě. In: Piorecký, K., Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 97-111.

Hrbata, Z. 2008. Území exotiky. In: Bláhová, K. – Petrbok, V., Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia - Koniasch Latin Press, 9-17.

Hrbata, Z. 2004. Objevování a vynalézání hor: Příklad Hallerových Alp. In: Svatoň, V. – Housková, A., Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha, FFUK, 159-170.

Ediční práce

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) – Macura, V. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Hrbata, Z. – Procházka, M. (eds.) – Mácha, K. 2008. Prózy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

Hodrová, D. – Hrbata, Z. – Vojtková, M. (eds.), 2005. Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Torst, Praha.