Badatelské zaměření

Česká próza 1. poloviny 20. století; literatura a venkov; kulturní politika; literární historie.

Studium

2015 Dějiny české literatury (FF UK v Praze: Ph.D.)
2010 Bohemistika (FF JCU v Českých Budějovicích: Mgr.)
2008 Historicko-literární studia (FF UPCE v Pardubicích: Bc.)

Zaměstnání

od 2019 Ústav pro českou literaturu, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Články

Holeček, L. 2020. Workshop k projektu Umění - gesto - argument. Česká literatura 68(6), 764-768.

Holeček, L. 2019. Proměny “venkovské prózy” v české literatuře let 1939–1945: orientace, návraty, perspektivy. Česká literatura 67(4), 497-522.

Ediční práce

Holeček, L. (ed.) 2021. Jan Blahoslav Čapek. Literární studie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.