Badatelské zaměření

bibliografie, česká populární literatura a její dějiny, kulturní transfer

Studium

2018 Dějiny české literatury a teorie literatury (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Ph.D.)
2010 Český jazyk a literatura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)

Zaměstnání

od října 2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Oddělení pro výzkum literární kultury, badatelka; Česká literární bibliografie, bibliografka
2012–2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR, tajemnice časopisu Česká literatura
od 2012 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Středisko literárněvědných informací, bibliografka
2010–2012 časopis Týden a web Týden.cz, korektorka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Holanová, M. 2021. Jedlička, Josef (1927-1990). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 674-675.

Články

Holanová, M. 2024. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 30. 1. 2024. Česká literatura 72(1), 116-120.

Holanová, M. 2024. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) ke 26. březnu 2024. Česká literatura 72(2), 252-258.

Holanová, M. 2023. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 30. 11. 2023. Česká literatura 71(6), 832-839.

Holanová, M. 2023. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 1. 10. 2023. Česká literatura 71(5), 693-698.

Holanová, M. 2023. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 7. 2. 2023. Česká literatura 71(1), 128-132.

Holanová, M. 2023. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 29. 5. 2023. Česká literatura 71(3), 384-392.

Holanová, M. 2023. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 27. 3. 2023. Česká literatura 71(2), 249-255.

Holanová, M. 2023. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 24. 7. 2023. Česká literatura 71(4), 557-562.

Kořínek, P. – Jareš, M. – Holanová, M. 2023. Třikrát z české meziválečné populární literatury. Úvodem. Česká literatura 71(4), 459-463.

Holanová, M. 2023. Zorro, Don Q a Estevan Rex. Rodinný detektivní podnik otce a syna Tůmových. Česká literatura 71(4), 464-474. DOI: 10.51305/cl.2023.04.03

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 15. 7. 2022. Česká literatura 70(4), 511-515.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 19. dubnu 2022. Česká literatura 70(2), 246-252.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 10. červnu 2022. Česká literatura 70(3), 377-383.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 16. 9. 2022. Česká literatura 70(5), 637-644.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 10. 1. 2023. Česká literatura 70(6), 809-816.

Holanová, M. 2020. „Hrne se na nás lavina detektivek.“ Role nakladatelských edic při etablování detektivního žánru v české literární kultuře. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 52(2020), 112-130.

Holanová, M. 2018. "Kde vegetuje polosvět" : detektivka pro velkoměstského čtenáře. Dějiny a současnost 40(6), 34-36.

Holanová, M. 2017. Jak se detektivka stala detektivkou: Sonda do vývoje žánrového povědomí v české literární kultuře přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 65(1), 48-71.

Holanová, M. 2016. Červená knihovna proti červené knihovně. Žánrové stereotypy a jejich variace. Slovenská literatúra 63(2), 114-125.

Holanová, M. – Segi, S. 2016. Star trek: mezi fanoušky a mimozemšťany. Nový prostor (2016), 14-15.

Holanová, M. 2016. Proti moru krvavých románů nic tak dobře nepomáhá jak oheň.... Vesmír 95/146/, 7/8 (2016), 450-451.

Holanová, M. et al. 2015. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 63(5), 793-807.

Holanová, M. – Segi, S. 2015. Z pokladů... Ústavu pro českou literaturu AV ČR : digitální archiv populární literatury. Čtenář 67(11), 399-401.

Holanová, M. 2015. Nesmrtelní hrdinové z papíru. Lógr 5(18), 52-56.

Holanová, M. 2014. Dada vládne světu. Lógr 4(11), 74-80.

Holanová, M. 2013. Kouzlo několika vět. Lógr 3(8), 76-79.

Holanová, M. 2013. Přes kožich a snop k opravdové lásce. Lógr 3(7), 72-73.

Holanová, M. 2013. Zatčení Jiřího Koláře v roce 1953 - edice dokumentů. Česká literatura 61(4), 560-561.

Segi, S. – Holanová, M. 2013). Svět smíchu a poezie. Nový prostor -, č. 428 (2013).

Holanová, M. – Segi, S. 2012. Dvě století lásky. Nový prostor -, č. 391 (2012), 14-15.

Holanová, M. 2012. Jedenáctý ročník Studentské literárněvědné konference. Česká literatura 60(6), 967-969.

Holanová, M. – Segi, S. 2012. Jak prosté, milý Watsone. Nový prostor -, č. 394 (2012), 12.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Holanová, M. 2016. Situace a perspektivy digitalizace literární paměti. Digitalizace Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. In: Lupínková, M. – Muchka, P. (eds.), Literární paměť ve středních Čechách. Praha, Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví, 33-39.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).